10 lutego 1919 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Sejmu Ustawodawczego. Józef Piłsudski w uroczystym przemówieniu na otwarcie Sejmu stwierdził: "Półtora wieku walk, krwawych nieraz i ofiarnych, znalazło swój tryumf w dniu dzisiejszym. Półtora wieku marzeń o wolnej Polsce czekało swego ziszczenia w obecnej chwili. Dzisiaj mamy wielkie święto narodu, święto radości po długiej, ciężkiej nocy cierpień. W tej godzinie wielkiego serc polskich bicia czuję się szczęśliwym, że przypadł mi zaszczyt otwierać Sejm polski, który znowu będzie domu swego ojczystego jedynym panem i gospodarzem".

W uchwale podkreślono, że dzieło Sejmu Ustawodawczego stworzyło fundamenty ustrojowe nowoczesnej polskiej demokracji. "Zwołanie parlamentu uznajemy za ostateczny symbol odzyskania niepodległości i wskrzeszenia tradycji republikańskich po 123 latach rozbiorów" - zaznaczono.

Zwrócono też uwagę na fakt, że Sejmie Ustawodawczym zasiadali posłowie o różnych orientacjach politycznych, przedstawiciele odmiennych narodowości, wyznań, kultur i grup społeczno-zawodowych. "Szczególną cechą tego parlamentu była obecność w nim kobiet, które w roku 1918, wraz z odzyskaniem przez Polskę niepodległości, uzyskały czynne i bierne prawa wyborcze. Tym samym wolna Polska dołączyła do grona europejskich prekursorów równouprawnienia kobiet i mężczyzn" - napisano w uchwale.

"Mimo wewnętrznego zróżnicowania Sejm Ustawodawczy stał się autentyczną platformą wymiany poglądów, poszukiwania konsensusu, symbolem zgody, tolerancji oraz integracji ponad podziałami. Ustawy przyjęte przez Sejm Ustawodawczy pozwoliły na ujednolicenie kraju, unifikację ziem wchodzących w skład trzech zaborów, a także odbudowę ekonomiczną i rozwój oświaty. Sejm Ustawodawczy, ratyfikując 40 traktatów międzynarodowych, potwierdził także znaczenie instytucji parlamentu w rozwijaniu polityki zagranicznej Rzeczypospolitej" - głosi uchwała.

Zwieńczeniem prac Sejmu Ustawodawczego było uchwalenie Ustawy z dnia 17 marca 1921 r. - Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej - pierwszej nowoczesnej polskiej ustawy zasadniczej, która "przyznała Narodowi władzę zwierzchnią w Rzeczypospolitej i wprowadziła egalitarny ustrój republiki demokratycznej".

"Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, doceniając znaczenie dzieła dokonanego przed stuleciem dla umocnienia państwa polskiego, wyraża najwyższy szacunek i składa hołd parlamentarzystom wchodzących w skład Sejmu Ustawodawczego" - dodano w uchwale. (PAP)

autor: Anna Kondek-Dyoniziak