Nagradzamy najlepszych

W ramach konkursu Żagle Warmii i Mazur organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego nagradzane są lokalne firmy w trzech kategoriach głównych: Najlepszy Produkt i Usługa, Przedsiębiorstwo Odpowiedzialne Społecznie WaMaBoss oraz Warmińsko-Mazurska Nagroda Jakości. Spośród zgłoszonych przedsiębiorstw Komitet Konkursowy nagradza te wyróżniające się wysokiej jakości produktami lub usługami oraz stosowaniem dobrych praktyk wobec pracowników i kontrahentów. Laureaci i firmy wyróżnione w konkursie mogą liczyć na dodatkową promocję nie tylko na rynku regionalnym, ale także krajowym i międzynarodowym. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas Gali Konkursu „Żagle Warmii i Mazur”, która odbędzie się 15 października w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie.

Otwarci na Skandynawię

Już trzy dni po wręczeniu nagród, tzn. 18 października, w Ratuszu Staromiejskim w Elblągu odbędzie się konferencja Open to Scandinavia organizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Od lat to wydarzenie stanowi platformę do nawiązywania kontaktów gospodarczych za pośrednictwem instytucji otoczenia biznesu z krajów skandynawskich. Tego samego dnia także w Elblągu odbędzie się sesja spotkań biznesowych organizowana przez Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie. Celem wydarzenia jest nawiązanie długoterminowej współpracy polskich przedsiębiorstw ze szwedzkimi, fińskimi i duńskimi. Spotkania z zagranicznymi przedsiębiorcami są doskonałą okazją do zaprezentowania oferty oraz nawiązania relacji biznesowych. Zapraszamy przedsiębiorców działających w sektorze turystyki, budownictwa okrętowego, produkcji mebli, obróbki drewna czy przetwórstwa rolno-spożywczego. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, wystarczy do 12 października zarejestrować się na stronie www.b2bharmo.com/ots2018/ i umówić godzinę spotkania!

Spotkania międzynarodowe

Od 1 do 30 października w Olsztynie zostaną zorganizowane dwie misje przyjazdowe dla przedsiębiorców z Austrii i Niemiec. Organizatorem jest samorząd województwa warmińsko-mazurskiego w ramach Promocji gospodarczej Warmii i Mazur 2017+. Celem jest popularyzacja wiodących branż regionu oraz wsparcie w nawiązywaniu międzynarodowych relacji biznesowych. Szczegółowe informacje oraz dane do kontaktu znajdują się na stronie www.invest.warmia.mazury.pl. – Firmy z Warmii i Mazur to skarb tego regionu, dlatego aktywnie wspieramy ich rozwój także na arenie międzynarodowej – mówi marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin.

Dowiedz się więcej:

www.invest.warmia.mazury.pl
fb/warmia i mazury zdrowe zycie czysty zysk