Zandberg podkreślił, że jest to jeden z elementów programu Partii Razem na wybory samorządowe. Jak ocenił, od kilkunastu lat art. 70 konstytucji - gwarantujący, że nauka w szkołach publicznych jest bezpłatna - funkcjonuje w znacznym stopniu tylko "na papierze". "Dlatego w samorządach, i na poziomie wojewódzkim i na niższych szczeblach, będziemy walczyć o to, żeby zagwarantować prawdziwą bezpłatność edukacji" - zapowiedział.

Partia Razem chce bezpłatnych pomocy edukacyjnych, finansowanych przez samorząd. "Nie może być tak, że szkoły zmuszają rodziców raz po raz do wyciągania pieniędzy z kieszeni, bo to powoduje, że szkoła publiczna w praktyce staje się szkołą płatną" - stwierdził Zandberg.

W swoim programie na wybory samorządowe ugrupowanie domaga się również, aby wszystkie dzieci otrzymywały w szkołach bezpłatne, ciepłe posiłki. Zdaniem Zandberga, takie rozwiązanie sprawdza się w krajach skandynawskich i gwarantuje, że żaden uczeń nie będzie głodny.

Razem chce także, żeby wszystkie województwa wdrożyły programy bezpłatnego transportu dla uczniów i oczekuje rozszerzenia oferty bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych.

"Chcemy, żeby edukacja była naprawdę bezpłatna bo zależy nam na tym, żeby zapewnić prawdziwą równość szans. Tej równości nie ma, kiedy dzieci z bogatszych rodzin mają zupełnie inne szanse edukacyjne niż te, których rodziców nie stać na zapłacenie za prywatny angielski czy zajęcia rozwijające" - mówił Zandberg.

Podczas konferencji w Olsztynie Zandberg przedstawił też liderów list Partii Razem do sejmiku w czterech z pięciu okręgów wyborczych w woj. warmińsko-mazurskim.

W okręgu nr 1 (Olsztyn i powiat olsztyński) będą to Małgorzata Matuszewska-Boruc i Bartosz Grucela, w okręgu nr 2 (powiat ostródzki, iławski, nowomiejski i działdowski) - Emilia Bartkowska, w okręgu nr 4 (powiat kętrzyński, węgorzewski, gołdapski, olecki i ełcki) - Grzegorz Markoń i Kamila Kwiecińska, a w okręgu nr 5 (powiat nidzicki, szczycieński, mrągowski, piski i giżycki) - Magdalena Rutkowska i Marcin Gulczyński.(PAP)

autor: Marcin Boguszewski