Na trzecim miejscu w sondażu, z 7-proc. poparciem, uplasowała się partia Kukiz'15 (spadek o 2 pkt. proc. wobec poprzedniego miesiąca), a na czwartym miejscu Sojusz Lewicy Demokratycznej z poparciem 6 proc. (bez zmian). Poparcie dla Nowoczesnej wzrosło mdm o 2 pkt. proc. i wyniosło 5 proc.

Poniżej progu wyborczego uplasowało się Polskie Stronnictwo Ludowe (4 proc., bez zmian), Razem (3 proc., wzrost o 1 pkt. proc.) oraz Partia Wolność (2 proc., wzrost o 1 pkt. proc.).

Badanie zostało zrealizowane w dniach 10-16 sierpnia 2018 roku na reprezentatywnej próbie 1.015 dorosłych Polaków za pomocą wywiadów bezpośrednio wspomaganych komputerowo (CAPI).

60 proc. zapowiedziało w badaniu gotowość wzięcia udziału w wyborach. Prawie jedna trzecia (32 proc.) "raczej" wzięłaby udział w głosowaniu, a 28 proc. ankietowanych "zdecydowanie" poszłoby do urn.