W pierwszych sześciu miesiącach roku zmarło 215 tys. osób – o ponad 4 tys. więcej niż w I półroczu 2017 r., rekordowo złego.

Przyrost naturalny był w I półroczu ujemny (różnica między liczbą urodzeń żywych i zgonów) i wyniósł minus 21 tys. To sprawiło, że po uwzględnieniu salda migracji zagranicznych na pobyt stały liczba ludności naszego kraju zmniejszyła się o ok. 20 tys. w porównaniu z końcem ubiegłego roku i wyniosła 38 mln 413 tys.