Sejmowa komisja regulaminowa, spraw poselskich i immunitetowych we wtorek zarekomendowała przyjęcie projektu uchwały.

Obniżanie uposażeń lub diet ma dotyczyć zachowania na posiedzeniach Sejmu, Senatu i Zgromadzenia Narodowego, bądź na posiedzeniach Prezydium Sejmu, Prezydium Senatu, Konwencie Seniorów, komisjach sejmowych i senackich oraz Zgromadzenia Narodowego. Obniżenie uposażenia byłoby możliwe również w przypadku "naruszenia w rażący sposób spokoju lub porządku" na terenie będącym w zarządzaniu Kancelarii Senatu. Projekt zmian dostosowuje Regulamin do uchwalonej wcześniej ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora.