"Dokonaliśmy jakiegoś postępu, ale nie jesteśmy jeszcze w miejscu, żeby powiedzieć, że problemy zostały rozwiązane" - powiedział PAP Timmermans, wchodząc na posiedzenie Rady UE.

Timmermans przedstawia w poniedziałek zebranym w Brukseli ministrom konkluzje dotyczące prowadzonych od kilku miesięcy rozmów ze stroną polską, związanych ze zmianami w sądownictwie. Komisja Europejska oczekuje od polskiego rządu dokonania zmian w ustawach, które weszły w życie od 2016 roku. Zdaniem Komisji Europejskiej, niektóre ich zapisy mogą podważać zasady funkcjonowania państwa prawa, a te obowiązują wszystkich członków Wspólnoty.