Grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Były prezes SKOK Kujawiak został oskarżony o czterokrotne przyjęcie korzyści majątkowych w łącznej wysokości ponad 1 miliona złotych i wyrządzenie szkody w majątku SKOK Kujawiak w łącznej wysokości 2 milionów złotych. Prokurator zarzucił mu także popełnienie przestępstwa bezprawnego wpływania na świadka.

Za zarzucane przestępstwa oskarżonemu grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Na wniosek prokuratora od ponad roku stosowany jest wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Zakaz wykonywania zawodu adwokata.

Adwokata, który w przeszłości prowadził obsługę prawną SKOK Kujawiak, prokurator oskarżył o udział w przyjęciu korzyści majątkowej w wysokości 80 tysięcy złotych. Przed Sądem odpowie on za pomocnictwo do przestępstwa łapownictwa. Kodeks karny przewiduje za nie karę do 5 lat pozbawienia wolności.

Wobec oskarżonego adwokata przez okres 3 miesięcy stosowany był środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, który został zamieniony na zakaz wykonywania zawodu.