Wiceminister uczestniczyła w Warszawie w debacie "Zdrowie kobiet: o czym za mało wiemy i za rzadko mówimy?".

"W tej chwili jesteśmy na finiszu prac. (...)" - przekazała wiceminister.

Standardy - jak mówiła - będą dotyczyły kilku obszarów, m.in. opieki psychologicznej, planowania przebiegu ciąży, planowania porodu i jego przebiegu, łagodzenia bólu porodowego oraz edukacji ciężarnej - m.in. o korzyściach naturalnego karmienia, czynnikach wpływających na laktację, zasadach opieki nad noworodkiem.

Wiceminister wskazywała, że kobieta, która spodziewa się dziecka, na każdym etapie ciąży i po porodzie powinna otrzymać informację o fizjologii, zagrożeniach i postępowaniu. "W standardach ma być precyzyjnie określony sposób korzystania ze wsparcia lekarzy i położnej – konkretne zapisy dot. np. wizyt i przeprowadzanych na kolejnych etapach badań. Nie bez znaczenia jest kwestia wsparcia psychologicznego, które wprowadzamy" – powiedziała.

"Standardy obejmują m.in. samo kwalifikowanie do porodu; możliwość podejmowania przez kobietę ciężarną decyzji, co do miejsca, gdzie ma się on odbywać; niwelowanie bólu porodowego czy opiekę nad dzieckiem i kobietą po porodzie" – dodała. Wiceminister przekazała, że w standardach uwzględniono prawo kobiety rodzącej do obecności członka rodziny i położono nacisk m.in. na kwestie przygotowania kobiety do naturalnego karmienia.

Na mocy nowelizacji ustawy o działalności leczniczej minister zdrowia nie określa standardów postępowania medycznego, a standardy organizacyjne opieki zdrowotnej w czasie ciąży, porodu i połogu oraz organizację opieki nad noworodkiem.

Resort wprowadzając tę zmianę wyjaśniał, że standardy jako schematy postępowania, opracowane na podstawie aktualnej wiedzy medycznej, stanowią bardzo ważne wskazówki w codziennej praktyce lekarskiej, ale nie powinny one stanowić bezwzględnie obowiązujących przepisów, ponieważ odnoszą się do sytuacji przeciętnych, najczęściej występujących w medycynie. MZ podnosiło, że zdarzają się sytuacje, w których dla dobra pacjenta nie można ich zastosować.

"Zdecydowano o określeniu standardów organizacyjnych opieki okołoporodowej, ponieważ do MZ docierały sygnały, że jest wiele do zrobienia w tej kwestii. Towarzystwa naukowe określały standardy medyczne, ale kwestie organizacyjne nie do końca były traktowane we właściwy sposób" - wskazała w poniedziałek wiceminister Szczurek-Żelazko.

Standardy medyczne opieki okołoporodowej obowiązują do czasu wydania nowego rozporządzenia, maksymalnie do końca 2018 r.(PAP)

autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl

ktl/ krap/