W całym kraju – według zapowiedzi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – dzięki programowi powstanie w tym roku łącznie 24,5 tys. nowych miejsc opieki dla maluchów (żłobki, kluby dziecięce i dofinansowanie dziennych opiekunów), a blisko 56 tys. już istniejących dostanie dofinansowanie. Tegoroczny budżet programu jest trzy razy większy, niż w latach poprzednich - wynosi 450 mln zł.

Akcentował to, prezentując we wtorek założenia tegorocznej edycji programu w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, sekretarz stanu w MRPiPS Stanisław Szwed.

Jak relacjonowała dyrektor wydziału rozwoju i współpracy terytorialnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Dorota Wójtowicz, pieniądze z tegorocznego naboru w tym regionie trafiły m.in. do dwóch gmin z województwa, na terenie których nie działała dotąd żadna placówka dla najmłodszych. Otrzymały one gwarancję dofinansowania 80 proc. kosztów budowy żłobka lub klubu dziecięcego; kosztem 502 tys. zł powstanie w nich 50 miejsc dla dzieci.

„Myślę, że w następnym roku będzie więcej nowych żłobków, dzięki temu wsparciu” - ocenił wiceminister Szwed przypominając, że samorządy mogą otrzymać na tworzenie jednego nowego miejsca opieki do 20 tys. zł (pozostałe podmioty 10 tys. zł).

Z dopłat do tworzenia nowych miejsc opieki skorzysta też siedem gmin z woj. śląskiego, w których działały już żłobki (łącznie powstanie w nich 9 nowych żłobków i 155 miejsc – przy wsparciu ponad 1,8 mln zł).

Największą jednorazową promesę – na blisko 830 tys. zł – otrzymał we wtorek samorząd Sosnowca. Jak powiedziała PAP wiceprezydent tego miasta Anna Jedynak, rządowe wsparcie posłuży utworzeniu tam 50 nowych miejsc w trzech oddziałach żłobków (w całym Sosnowcu, łącznie z placówkami niepublicznymi działa już ponad 600 takich miejsc opieki; w tym ponad 360 publicznych).

W tym roku kwota 2,8 mln zł z Malucha plus trafi też do 34 samorządów, które w poprzednich latach utworzyły żłobki dzięki programowi. Dzięki temu wsparciu 40 żłobków, które zapewniają 1521 miejsc dla dzieci otrzyma wsparcie pozwalające obniżyć dla samorządów koszt ich funkcjonowania o 150 zł miesięcznie (500 zł w przypadku istniejących już miejsc dla dzieci niepełnosprawnych).

Ponadto dzięki 17,2 mln zł z programu (w tym według dyrektor Wójtowicz prawie 15 mln zł z Funduszu Pracy) w woj. śląskim powstanie w br. 1782 nowych miejsc opieki w 84 instytucjach (żłobkach, klubach malucha czy u dziennych opiekunów), organizowanych przez inne podmioty niepubliczne (osoby prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne, fundacje, stowarzyszenia, a także spółki kapitałowe).

Dopłaty na poziomie 150 zł do miejsca, pozwalające obniżyć o tę wartość opłaty ponoszone przez rodziców, trafią w tym roku do 227 prowadzących różne formy opieki instytucji niepodlegających samorządom (wśród nich jest dziewięć uczelni z regionu, które wcześniej skorzystały z Malucha plus, tworząc u siebie miejsca opieki). Łączna wartość wszystkich tych dopłat wyniesie 10 mln zł. Wsparcie obejmie 5662 takie miejsca.

Według danych ministerstwa w 2015 r. opieką żłobkową było objętych 11,3 proc. polskich dzieci do 3. roku życia. W 2017 r. było to 14,5 proc., a niedługo poziom ten powinien osiągnąć 18 proc.

Oprócz większej ilości środków przeznaczonych w tym roku na realizację programu, jedną z najważniejszych zmian w jego bieżącej edycji jest zwiększenie dofinansowania miejsc dla dzieci niepełnosprawnych (do 500 zł), a także wprowadzenie możliwości utworzenia żłobka lub klubu dziecięcego przez osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz jednostki samorządu na szczeblu powiatowym i wojewódzkim. Od tego roku też łatwiej jest założyć np. żłobek; m.in. zniesiono wymóg posiadania w żłobku co najmniej dwóch sal przeznaczonych na pobyt dzieci.

Szczególnym zainteresowaniem program cieszy się w małych gminnych, w których liczba mieszkańców nie przekracza 40 tys. W tym roku największe środki programu, ponad 70 mln zł, trafią do woj. mazowieckiego.(PAP)

autor: Mateusz Babak