W sobotę na Twitterze Paweł Kukiz zamieścił projekt zmiany konstytucji. "Zbieramy podpisy pod projektem ustawy uniemożliwiającej chowanie się posła za immunitetem w przypadku karnych zarzutów przeciw niemu. Pomożecie?" - napisał Kukiz.

W uzasadnieniu projektu napisano, że zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami Konstytucji RP parlamentarzysta nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej bez zgody Sejmu od dnia ogłoszenia wyniku wyborów do dnia wygaśnięcia mandatu.

"Obecnie zbycie mandatu posła staje się gwarancją bezkarności zwłaszcza w przypadku reelekcji, jeśli bowiem parlamentarzysta zdobędzie mandat i sprawuje go np. przez cztery kadencje - oznacza to, że przez 16 lat, bez zgody Sejmu - nie może być on pociągnięty do odpowiedzialności karnej, co budzi uzasadnione zastrzeżenia natury etycznej" - czytamy.

Jak argumentują wnioskodawcy, nie widzą oni potrzeby, aby poseł, "od którego z racji wykonywanej przez niego misji, należałoby wymagać szczególnego poszanowana prawa, był traktowany w postępowaniu karnym na warunkach znacznie bardziej preferencyjnych niż pozostali obywatele".

Zdaniem wnioskodawców, parlamentarzyści powinni odpowiadać za swoje czyny na takich samych warunkach, jak pozostali obywatele.

"Proponowane zmiany w art. 105 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej wzorowane są na systemie immunitetu funkcjonującym z powodzeniem w Stanach Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii. W Wielkiej Brytanii immunitet, jakim cieszą się członkowie Izby Gmin i Izby Lordów, dotyczą wolności słowa i działania w parlamencie" - napisano w uzasadnieniu.

W ocenie wnioskodawców, zmniejszenie zakresu ochrony immunitetem parlamentarnym z całą pewnością wpłynie na poprawę postrzegania Parlamentu oraz parlamentarzystów, którzy w ocenie obywateli nie będą już "nietykalni".

Wnioskodawcy proponują, aby ustawa weszła w życie po 90 dniach od jej ogłoszenia.(PAP)

autor: Aneta Oksiuta

edytor: Dorota Kazimierczak