Pierwszy system dotyczący zarządzania jakością, zgodny z normą ISO został wdrożony w spółce już w 2004 r. zastępując częściowo liczne wewnętrzne systemy i regulaminy. Po wejściu w życie nowej normy SZJ ISO 9001:2008 system został przystosowany do nowych przepisów. – W związku z kolejną modyfikacją normy, w przyszłym roku czeka nas ponowna recertyfikacja. W związku z tym w bieżącym roku przeprowadzaliśmy i nadal będziemy przeprowadzać adekwatne zmiany w systemie i przedsiębiorstwie, przygotowując się do wdrożenia nowego systemu do normy ISO 9001:2015. Planujemy, że zacznie on obowiązywać w połowie przyszłego roku – mówi Jerzy Wójtowicz, Prezes Zarządu C. Hartwig Szczecin Spedytorzy Międzynarodowi Sp. z o.o. System stanowi element Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, w którego skład wchodzą także: system AEO (wynikający z Unijnego Kodeksu Celnego), SQAS (Badania i Ocena Bezpieczeństwa i Jakości m.in. w transporcie towarów przemysłu chemicznego), ECOVADIS (platforma wspierająca przedsiębiorstwa pod kątem szacunku dla środowiska naturalnego i potrzeb społecznych).

Kompleksowe usługi spedycyjne

C. Hartwig Szczecin Spedytorzy Międzynarodowi Sp. z o.o. zajmuje się głównie spedycją morską, ale w swojej ofercie ma również obsługę ładunków wszystkimi dostępnymi środkami transportu – samochodowymi, kolejowymi
i lotniczymi. Usługi uzupełnia działalność Agencji Celnej (jako jedna z pierwszych firm w Polsce uzyskała koncesję na jej prowadzenie) oraz przeładunki i magazynowanie towarów. W strukturach szczecińskiej Spółki znajdują się także Centrum Logistyczno-Dystrybucyjne, Biuro Morskie w Gdyni, Biuro Promowe w Świnoujściu oraz Placówka Terenowa w Kołobrzegu.

Szczeciński C. Hartwig oferuje swoje usługi w pełnym zakresie spedycji wszystkich ładunków – kontenerów FCL i LCL, drobnicy konwencjonalnej, towarów masowych suchych oraz płynnych, węgla, rud metali, nawozów, chemikaliów płynnych, surowców dla przemysłu ciężkiego, spożywczego i tekstylnego, a także drobnicy; czarterowania statków; organizacji składowania, przeładunku w morskich i śródlądowych portach polskich i zagranicznych; transportu promami do Skandynawii; przewozów door-to-door; kontroli jakościowej i ilościowej oraz zabezpieczenia transportowego; wystawiania i kompletowania dokumentów w obrocie towarowym; poradnictwa i pośrednictwa taryfowo-transportowego; bukowania ładunków na promy morskie; a także ubezpieczenia transportowanego ładunku.
Szczeciński C. Hartwig od lat cieszy się mocną pozycją na rynku morskich usług spedycyjnych, jako przedsiębiorstwo, mające wieloletnie doświadczenie w spedycji towarów skonteneryzowanych, masowych i ponadgabarytowych. – To, co nas wyróżnia, to wysoka konkurencyjność pod względem cen i jakości usług. Nasz profesjonalizm opieramy oczywiście na blisko 160 latach doświadczeń C. Hartwig, ale też na własnych, zarówno wypracowanych przez dziesięciolecia, jak i tych najnowocześniejszych, metodach zarządzania – mówi prezes Jerzy Wójtowicz, i dodaje: – Naszym wyróżnikiem są również dobre relacje z kontrahentami i elastyczne podejście do oczekiwań rynku. Dzięki ciągłym inwestycjom odpowiadamy na wciąż zmieniające się potrzeby naszych klientów. Mocną pozycję zbudowaliśmy na fundamencie najlepszej tradycji, doświadczenia i solidności kupieckiej. Tym wartościom pozostajemy wierni jako najstarsza polska firma spedycyjna. Rynek się nieustannie zmienia, rosną jego oczekiwania, więc i my nieustannie dbamy o to, aby móc spełnić coraz wyższe wymagania.

160 lat tradycji

Geneza C. Hartwig Szczecin Spedytorzy Międzynarodowi sięga 1858 r., kiedy firma została założona w Poznaniu przez Carla Hartwiga. Mimo, że Polski nie było wówczas na mapie świata, to akcje przedsiębiorstwa emitowane były w języku polskim. W 1918 r. Polska wynegocjowała przejęcie firmy od ówczesnego niemieckiego właściciela i 1 stycznia 1919 r. 95 proc. akcji znalazło się w polskich rękach, za pośrednictwem banku kontrolowanego przez Skarb Państwa. Oddziały C. Hartwig rozsiane były po całym kraju, miał też przedstawicielstwa za granicą. W czasie II wojny światowej większa część oddziałów została przejęta przez znanego niemieckiego spedytora, ale dwa funkcjonowały nadal pod nazwą C. Hartwig, stąd też dziś możemy mówić o 160 latach nieprzerwanej działalności.

Po wojnie firma została reaktywowana, co w znacznej mierze było zasługą pracowników. Po 1950 r. władze państwowe ograniczyły działalność C. Hartwig tylko do tzw. spedycji czystej. Pod nazwą C. Hartwig działało wówczas pięć przedsiębiorstw, w dalszym ciągu jako spółki akcyjne. W 1970 r. zostały one przekształcone w przedsiębiorstwa państwowe. Po 1989 r. C. Hartwig Szczecin, jako jedyny, wybrał ścieżkę prywatyzacji w formie spółki pracowniczej – do dziś jego udziałowcami są obecni i byli pracownicy. Jesteśmy więc w 100 proc. spółką polską w zakresie kapitału i światową pod względem jakości usług – mówi prezes Jerzy Wójtowicz.

Zuzanna Pawełczyk, Jacek Majewski

http://www.hartwig.szczecin.pl