Ustawa o ratyfikacji protokołu wykonawczego między Polską a Ukrainą do umowy o readmisji, którą Senat poparł jednogłośnie, trafi teraz do prezydenta.

Protokół, do którego odnosi się ustawa, zawiera przepisy techniczne, określające szczegółowe zasady współpracy stron przy realizacji zadań zmierzających do wydalenia osób, które: nie spełniają lub przestały spełniać warunki wjazdu lub pobytu na terytorium państwa jednej ze stron. Chodzi między innymi o wykaz przejść granicznych do przekazywania osób.

Polska podpisała dotychczas blisko 30 umów o readmisji. Kilka kolejnych jest na etapie negocjacji.

W 2016 roku z Polski, w ramach readmisji oraz innych umów i porozumień, do innych krajów przekazano prawie 20 tys. cudzoziemców. Większość z nich - prawie 17 tys. - trafiło na Ukrainę. Z kolei do Polski trafiły 1583 osoby (w tym osiem z Ukrainy).(PAP)

autor: Grzegorz Dyjak

edytor: Joanna Balcer