„Chciałbym zaapelować do wszystkich ponad podziałami politycznymi, ponad podziałami rząd - opozycja, żebyśmy podjęli wielkie wyzwanie, jakim powinno być podwojenie nakładów na naukę, tak, aby w ciągu 5 lat osiągnęły 1 procent PKB – dziś to jest 0,44 procenta. To bardzo mało. Jak wydajemy 2 procent na obronność, tak 1 procent powinien być wydawany na naukę” – mówił wicepremier.

Zdaniem Gowina realizacja takiego zadania to „polska racja stanu”. „Nauka i szkolnictwo to nie jest koszt, to jest inwestycja. Jak mamy się rozwijać jako kraj, to musimy zainwestować w naukę i uczelnie” – przekonywał.

„Na uczelniach regionalnych, takich jak Akademia Pomorska w Słupsku, często prowadzone są badania na wysokim poziomie. Zorganizujemy specjalny konkurs na finansowanie takich wysp doskonałości, które są na uczelniach regionalnych. To będzie konkurs na tzw. regionalne inicjatywy doskonałości. Rekomenduję więc, aby Akademia Pomorska, oprócz kształcenia studentów na najwyższym poziomie, żeby skoncentrowała swój wysiłek badawczy na 2-3 dyscyplinach, tam, gdzie macie największy potencjał, a w pozostałych dyscyplinach bardzo łatwo stawiać zaś na kształcenie o profilu praktycznym” – radził wicepremier.

Omawiając najważniejsze założenia projektu nowej ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce, tzw. Ustawy 2.0., nazywanej też "konstytucją dla nauki", minister podkreślił, że jest ona przygotowywana w ramach „unikalnego dialogu” ze środowiskiem akademickim. „Dialog ten nie ma precedensu nie tylko w Polsce po 1989 r. Unikalność tego dialogu dostrzega nawet Komisja Europejska , która zaczęła wskazywać innym państwom ten nasz wspólny proces dochodzenia do rozwiązań ustawowych” - wyjaśnił.

Przypomniał, że do 19 października resort czeka na uwagi przedstawicieli uczelni. "Potem dajemy sobie dwa miesiące na kolejną fazę wspólnego dialogu i wtedy zdecydujemy, które z państwa postulatów uwzględnić. Liczę, że na przełomie roku projekt ustawy zostanie przyjęty przez rząd, trafi pod obrady Sejmu i Senatu, a wiosną zostanie podpisany przez prezydenta i wtedy ustawa weszłaby w życie od 1 października, ale zmiany będą wprowadzone stopniowo, ewolucyjnie, dzięki czemu unikniemy chaosu. Ostatnia wejdzie w życie w 2026 r." - wytłumaczył.

„Ta ustawa pod jednym względem będzie zasadniczym przełomem, jeśli chodzi o wolność akademicką i poszerzenie autonomii uczelni. I tak się dzieje. Dziś są cztery różne ustawy, a w zamian proponujemy jedną, tę właśnie +konstytucję dla nauki+. Mamy 80 rozporządzeń, skomplikowanych przepisów – będzie tych rozporządzeń co najmniej dwa razy mniej, a mam nadzieję, że trzy razy mniej. Już wkrótce będzie nie tyle ustawa, co statut uczelni – cały szereg kluczowych rozstrzygnięć przesuwamy na poziom uczelni” – zapowiedział Jarosław Gowin.

Dodał, że nowa ustawa będzie dawała m.in. możliwość likwidacji wydziałów na uczelniach, a na ich miejsce utworzenie kolegiów.

Rektor Akademii Pomorskiej prof. Zbigniew Osadowski mówiąc o rozwoju AP podkreślił, że uczelnia realizuje właśnie inwestycję pn. Słupski Ośrodek Akademicki, o wartości 20 mln zł, z czego 16,5 mln to dotacja z Unii Europejskiej. „W ramach tego ośrodka już w tym roku akademickim utworzymy 16 innowacyjnych interdyscyplinarnych pracowni” – dodał.

Prof. Osadowski zapowiedział też zmiany strukturalne na uczelni. „Jesteśmy w trakcie procesu pierwszej w historii naszej Alma Ater reorganizacji. Z Filologiczno-Historycznego wyodrębniamy Wydział Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie, a z Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego wydzielamy Wydział Nauk o Zdrowiu” – opisał.

Zmiany nie dotkną trzeciego wydziału słupskiej uczelni, tj. Wydziału Nauk Społecznych.

Ostatnim punktem uroczystości związanej z inauguracją roku akademickiego 2017/18 było otwarcie nowej siedziby Akademii Pomorskiej przy ul. Kozietulskiego, będącym obiektem po zlikwidowanej, niepublicznej Wyższej Hanzeatyckiej Szkole Zarządzania.

Akademia Pomorska w Słupsku jest wyższą uczelnią publiczną o blisko pięćdziesięcioletniej tradycji. Powstała w 1969 r. pod nazwą Wyższa Szkoła Nauczycielska. W trakcie swojej działalności nazwa uczelni była kilkakrotnie zmieniana. Obecną nazwę placówka przyjęła w 2006 r.

Na AP studiuje ok. 3 tys. osób na studiach I, II i III stopnia. Uczelnia zatrudnia ok. 330 nauczycieli akademickich.(PAP)

autor: Robert Pietrzak