Spotkanie odbyło się w ramach Dorocznej Narady Ambasadorów, która potrwa do piątku. Uczestniczą w niej ambasadorowie, kierownicy przedstawicielstw dyplomatycznych, kandydaci na ambasadorów oraz kadra kierowniczej Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Gośćmi będą także szefowie MSZ Słowacji i Estonii oraz ministrowie polskiego rządu. Oprócz członkostwa Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ oraz problematyki europejskiej, wśród tematów narady są m.in. kwestie bezpieczeństwa, dyplomacji publicznej, kulturalnej i ekonomicznej.

Jak podaje na swojej stronie internetowej Kancelaria Sejmu, marszałek Kuchciński przedstawił zgromadzonym informację o międzynarodowej działalności Sejmu w ciągu ostatniego roku. Mówił m.in. o intensywnej współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej, przypadającej na czas polskiej prezydencji w Grupie. Przywołał inicjatywy kulturalne i społeczne tworzące "rozpoznawalność marki V4".

Marszałek Sejmu przypomniał też, że Sejm był inicjatorem i gospodarzem dwóch szczytów: ubiegłorocznego spotkania „Solidarność i Suwerenność” z udziałem przewodniczących jedenastu parlamentów państw sąsiadujących z UE, oraz tegorocznej konferencji #EUROWAW2017 z udziałem przedstawicieli 23 parlamentów. "U źródeł tej inicjatywy legło przekonanie, że o współpracy należy debatować w gronie wszystkich państw europejskich bez względu na to, czy są członkami UE" - cytuje marszałka Kancelaria Sejmu.

Biuro prasowe Kancelarii Senatu podało, że marszałek Karczewski podkreślał w rozmowie z ambasadorami, że polityka zagraniczna i obronność to dwa obszary, w których jest potrzebny konsensus polityczny. Według marszałka zgoda polityczna w kwestiach polityki zagranicznej mogłaby wzmocnić pozycję Polski na arenie międzynarodowej. Karczewski dodał, że Polacy mają być z czego dumni: Polska rozwija się w bardzo dobrym tempie, mamy niskie bezrobocie i duże sukcesy gospodarcze.

Marszałek Senatu mówił też o roli dyplomacji parlamentarnej. Według Karczewskiego dyplomacja parlamentarna poprzez stałe rozmowy bilateralne z senatorami i przewodniczącymi senatów innych państw, tworzy atmosferę dla dobrych kontaktów. Marszałek dziękował też ambasadorom za wsparcie logistyczne i merytoryczne udzielane senatorom zaangażowanym w kontakty międzynarodowe. Podkreślił, że jednym z warunków wzmocnienia pozycji Polski w Unii Europejskiej jest aktywna polityka w Europie Środkowo-Wschodniej, polegająca na poszukiwaniu wspólnych interesów i ich obronie poprzez skoordynowane działania.

Karczewski podkreślił, że ważną dla Senatu dziedziną kontaktów zagranicznych jest opieka nad Polonią i Polakami za granicą. "Polonia to wielki kapitał dla naszego kraju i dlatego zabiegamy o wzrost pieniędzy na opiekę nad Polonią" – cytuje Karczewskiego Kancelaria Senatu. Dodał, że Senat zyskał obietnicę, że w przyszłym roku ten budżet wzrośnie z 75 mln do 80 mln zł. Podkreślał, że "kiedyś Polonia wspierała Polskę, a teraz my chcemy chronić polskie dziedzictwo poza granicami, chcemy, by młodzi ludzie, którzy wyjechali mówili po polsku i, by ich dzieci mówiły w ojczystym języku".

Marszałek Senatu podkreślił, że nabiera tempa debata o przyszłości Unii Europejskiej, a "ścisłe powiązanie losów Polski i Unii oznacza, że nasz głos w tej debacie musi być słyszalny, a nasze argumenty – jasne i przekonujące". Zaznaczył, że Polska nie jest tylko oponentem projektu Europy dwóch prędkości, ale proponuje konkurencyjną koncepcję Unii opartej na współpracy suwerennych państw i dbającej o jak największą spójność wewnętrzną".