Skarb Państwa złożył zażelenie od postanowienia dot. spisu wierzytelności ActionWarszawa, 17.08.2017 (ISBnews) - Skarb Państwa - Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie złożył zażalenie od postanowienia sędziego komisarza w postępowaniu restrukturyzacyjnym Action w przedmiocieustalenia spisu wierzytelności, podała spółka.

"W związku z powyższym w ocenie spółki zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że ww. postanowienie może nie być prawomocne, pomimo przekazania uprzednio takiej informacji przez spółkę - co nastąpiło na podstawie stosownych dokumentów" - czytamy w komunikacie.

Według spółki, zgodnie z treścią doręczonego zażalenia Skarb Państwa - Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie zaskarżył postanowienie w przedmiocie rozpoznania sprzeciwu tego wierzyciela co do łącznej kwoty 29 116 482 zł.

"W tym: kwoty 1 210 zł, co do której skarżący wniósł o pomniejszenie swej wierzytelności oraz kwoty 29 115 272 zł., co do której skarżący wniósł o zamieszczenie jej w spisie wierzytelności (kwota wynikająca z decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 24.10.2016 r., nr 1401-PT-1.4213.151.2016. MST, dotycząca podatku VAT za okres od lipca 2011 r. do stycznia 2012 r. Zgodnie natomiast z wniesionym uprzednio sprzeciwem Skarbu Państwa żądanie tego wierzyciela dotyczyło umieszczenia w spisie wierzytelności kwoty 77 382 288 zł" - czytamy dalej.

Spółka niezmiennie kwestionując powyższe wierzytelności wniesie o oddalenie zażalenia, podano także.

Wcześniej, na początku lipca spółka podała, że sędzia komisarz zatwierdził plan restrukturyzacyjny Action, ustalony w postępowaniu sanacyjnym spółki.

Grupa kapitałowa Action skupia firmy działające w obszarze handlu i produkcji urządzeń IT, RTV/AGD, sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.

(ISBnews)