Wszystkie poszkodowane osoby zostały przetransportowane do szpitali; ostatecznie hospitalizowano 30 osób, a u pozostałych objawy oceniono na dość lekkie, by pozwolić im na powrót do domów.

Według telewizji do wycieku gazu doszło w jednym z opuszczonych magazynów lokalnego przedsiębiorstwa wodociągowego.

Liczące 250 tys. mieszkańców miasto Dezful położone jest ok. 800 km na południowy zachód od Teheranu, w bogatej w złoża ropy naftowej prowincji Chuzestan nad Zatoką Perską.(PAP)