Uroczystość odbyła się w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, m.in. z udziałem ambasador Izraela w Polsce Anny Azari.

Podczas uroczystości odznaczony został biskup pomocniczy archidiecezji lubelskiej i rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie Mieczysław Cisło - inicjator opublikowanego w 2015 r. listu do wiernych "o upamiętnienie Żydów, naszych obywateli i sąsiadów". Bp Cisło był w latach 1991-1998 przewodniczącym Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem.

Wśród laureatów znalazł się również Dariusz Fodczuk, który od kilkunastu lat zajmuje się promocją w Polsce sztuki i kultury Żydów i Izraela. Fodczuk jest także organizatorem wystaw i performance izraelskich twórców oraz warsztatów i spotkań dla młodzieży. Nagrodę przyznano również Piotrowi Piłasiewiczowi - radnemu miasta Augustowa, z którego inicjatywy odnalezione na terenie miasta macewy zostały zabezpieczone i zdeponowane na terenie cmentarza żydowskiego.

Nagroda za zachowanie dziedzictwa polskich Żydów i dialog polsko-żydowski przyznawana jest także instytucjom. W tym roku nagrodzono istniejące od 1983 r. Knyszyńskie Towarzystwo Regionalne im. Zygmunta Augusta, którego misją jest kontynuowanie tradycji historycznych regionu, jego kultury oraz wzbogacanie i promocja wartości środowiska naturalnego i kulturowego ziemi knyszyńskiej. Jego członkowie w latach 2012-2014 uporządkowali miejscowy cmentarz żydowski. Od pewnego czasu organizują spotkania z odwiedzającą Knyszyn młodzieżą z Izraela.

Kolejną nagrodzoną "Laurem Pamięci" instytucją jest Stowarzyszenie Lapidarium Żydowskiego we Wronkach, dzięki którym macewy wydobyte z krawężnika w Nowej Wsi k. Wronek zostały zabezpieczone, oczyszczone i zinwentaryzowane, a następnie umieszczone w powstałym w 2014 r. lapidarium. Z ich inicjatywy powstała także strona internetowa o historii wronieckich Żydów.

Program powstał w 2015 r. w związku z 25. rocznicą przywrócenia relacji dyplomatycznych pomiędzy Polską a Izraelem. Prowadzony jest przez Ambasadę Izraela w Polsce i Fundację Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego pod honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. (PAP)