Zgodnie z postanowieniem prezydenta generał rozpocznie pełnienie funkcji 1 stycznia 2017 r.

Zmiana na stanowisku dowódcy operacyjnego RSZ jest związana z zakończeniem trzyletniej kadencji obecnego dowódcy gen. broni Marka Tomaszyckiego. Zgodnie z konstytucją dowódcę operacyjnego rodzajów sił zbrojnych - tak jak dowódcę generalnego i szefa Sztabu Generalnego - mianuje prezydent.

Nieoficjalne informacje o nominacji Wojciechowskiego były znane od kilkunastu dni, w piątek potwierdził je szef BBN Paweł Soloch.

Gen. Wojciechowski jest od sierpnia 2015 zastępcą dowódcy operacyjnego RSZ i jednym z autorów reformy systemu kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi.

Wcześniej, w Sztabie Generalnym WP, kierował pracami nad wdrożeniem wojennego systemu dowodzenia.

W 2011 r. dowodził IX Zmianą PKW w Afganistanie, a wcześniej 17. Wielkopolską Brygadą Zmechanizowaną i 4. Zielonogórskiem Pułkiem Przeciwlotniczym.

W latach 2009-2010 dowodził wielonarodową Grupą Bojową UE, a w trakcie IV Zmiany PKW w Iraku w 2005 r. kierował sztabem Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe.

Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie, Akademii Obrony narodowej, Joint Services Staff College w Shrivenham w Wielkiej Brytanii, szkoły NATO w Oberammergau oraz studium polityki obronnej w US Army War College w Carlisle.

Od 2013 roku kierował departamentem strategii i planowania obronnego MON.

58-letni gen. Tomaszycki dowódcą operacyjnym został w 2013 r. Wcześniej był szefem zarządu szkolenia P-7 Sztabu Generalnego WP; w latach 2009-2011 dowodził 12. Szczecińską Dywizją Zmechanizowaną, a od listopada 2011 był Szefem Szkolenia Wojsk Lądowych. W 2007 r. dowodził pierwszą zmianą PKW w Afganistanie.

Wcześniej był m. in. dowódcą 6. Brygady Kawalerii Pancernej, służył w dowództwie 1. Korpusu Zmechanizowanego, a od lipca 2003 do lutego 2004 r. był szefem oddziału szkolenia w PKW w Iraku.

Jest absolwentem m.in. Studium Polityki Obronnej Akademii Wojennej Wojsk Lądowych – Carlisle Barracks w USA, Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych i AON.

Dowództwo Operacyjne jest jednym z dwóch głównych dowództw w polskich siłach zbrojnych. Odpowiada za organizację ćwiczeń, podlegają mu kontyngenty działające za granicą, zadaniem DORSZ jest też planowanie i dowodzenie wojskami i elementami pozamilitarnymi w operacjach połączonych w sytuacjach kryzysowych.