"Pracujemy na rzecz pełnej wzajemności wizowej UE z Kanadą i USA" - podkreślił na środowej konferencji prasowej w Brukseli unijny komisarz ds. migracji i spraw wewnętrznych Dimitris Awramopulos.

Choć obywatele Stanów Zjednoczonych i Kanady mogą podróżować do wszystkich państw UE bez wiz, to kraje te nadal wymagają wiz od obywateli niektórych państw unijnych.

Polacy, Chorwaci, Bułgarzy, Rumuni i Cypryjczycy potrzebują wiz do Stanów Zjednoczonych, Kanadyjczycy utrzymują obowiązek wizowy wobec Bułgarii i Rumunii.

O ile w przypadku Kanady, która zadeklarowała zniesienie wiz dla obywateli Rumunii i Bułgarii do grudnia 2017 r., jest postęp, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone Brukseli nie udało się zmienić negatywnego nastawienia.

"Stany Zjednoczone nie posunęły się w kierunku zniesienia obowiązku wizowego dla obywateli Bułgarii, Chorwacji, Rumunii, Cypru i Polski" - podkreślono w środowym raporcie KE.

Urzędnicy z Brukseli chcą wykorzystać zmianę administracji w USA po objęciu prezydentury przez Donalda Trumpa, by spróbować zmienić tę sytuację. Jak wynika z informacji KE, w pierwszej połowie przyszłego roku odbędzie się spotkanie ministrów i urzędników wyższego szczebla ds. wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych z UE i USA. Ma to być okazja do omówienia z nową administracją sposobu dojścia do pełnej wzajemności wizowej.

Podstawową zasadą polityki wizowej UE jest zapewnienie zniesienia obowiązku wizowego wobec obywateli wszystkich państw członkowskich UE. Kolejny raport w tej sprawie Komisja ma przedstawić przed końcem czerwca 2017 r.

Prawo UE wymaga, by Komisja zaproponowała tymczasowe zawieszenie ruchu bezwizowego na 12 miesięcy dla obywateli wszystkich krajów, które nadal wymagają wiz od obywateli UE. W kwietniu Komisja nie zdecydowała się na taki krok, prosząc jednocześnie rządy i Parlament Europejski o stanowisko w tej sprawie. Rada UE, w której zbierają się przedstawiciele państw członkowskich, nie zajęła do tej pory stanowiska w tej sprawie.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka (PAP)