Artykuły na temat: "wymiar sprawiedliwości"

Sędziowskie delegacje znów przed TK

28 maja 2020 r.

Czy prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego powinien mieć możliwość odesłania sędziego wojewódzkiego sądu do pracy w NSA? Na takie pytanie odpowie już niedługo Trybunał Konstytucyjny

Tarcza 3.0: Odblokowanie postępowań sądowych

23 maja 2020 r.

Uchwalona w dniu 14 maja 2020 r. ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, będąca kolejną ustawą „tarczową”, obejmuje między innymi regulacje mające istotne znaczenie dla postępowań sądowych. O szczegółach pisze ekspert z Kancelarii Gessel.

Sędzia Dobrowolski o wyborach w SN: Burza w szklance wody [OPINIA]

21 maja 2020 r.

W trakcie trwającego Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego (ZO) mającego na celu wybranie pięciu kandydatów na I prezesa SN jednym z punktów spornych okazała się sprawa zasadności przyjęcia przez ZO dodatkowego (obok regulacji ustawowych i regulaminu nadanego rozporządzeniem prezydenta) regulaminu przeprowadzenia tego wyboru.

SN w poszukiwaniu idealnego prezesa. "Powinien być sędzią i nie może być skażony polityką" wynika z ankiety Iustitii

21 maja 2020 r.

Sędziowie, którzy będą przedłużać proces wyłaniania kandydatów na szefa SN, muszą się liczyć z groźbą dyscyplinarek. Tymczasem tuż przed wznowieniem obrad Zgromadzenia Ogólnego Sędziów SN Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” zleciło przeprowadzenie badań opinii publicznej Ogólnopolskiemu Panelowi Badawczemu „Ariadna”. Ponad tysiąc osób odpowiedziało na pytania dotyczące wyborów I prezesa SN.

RPO o sprawie Żurka: Inicjowanie postępowań przez sędziego nie powinno interesować rzecznika dyscyplinarnego

21 maja 2020 r.

Podejmowanie czynności przez sędziego poza sprawowanym urzędem, w tym inicjowanie postępowań sądowych, nie powinno znajdować się w zainteresowaniu rzecznika dyscyplinarnego - napisał Rzecznik Praw Obywatelskich, odnosząc się do sprawy krakowskiego sędziego Waldemara Żurka. Do sądu dyscyplinarnego trafił wniosek ws. Żurka - zarzucono mu uchybienie godności urzędu i wygłoszenie manifestu politycznego, poglądów i ocen działania konstytucyjnych organów państwa m.in. TK i KRS.