Artykuły na temat: "wymiar sprawiedliwości"

ETPC: Prawnik może się skarżyć na sędziego

20 października 2019 r.

Skazanie prawnika za skargę na sędziego narusza wolność słowa – do takiego wniosku doszedł Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 8 października 2019 r. w sprawie L.P. i Carvalho przeciwko Portugalii (skargi nr 24845/13 oraz 49103/15). Okazją do wydania tego wyroku były dwie skargi portugalskich prawników połączone do wspólnego rozpoznania.

Wykorzystywanie seksualne dzieci: Prawo dwa kroki za przestępcami

18 października 2019 r.

Komisja Europejska wezwała m.in. Polskę do wdrożenia dyrektywy UE w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej. Nasze przepisy regulujące odpowiedzialność za te przestępstwa nie są dostosowane do współczesności

Dudka: Nowelizacja KPK pisana „pod prokuratorów” [WYWIAD]

15 października 2019 r.

Katarzyna Dudka: Przepis pozwalający na oddalenie wniosku dowodowego złożonego po zakreślonym przez organ procesowy terminie, o którym strona składająca wniosek została zawiadomiona, można określić mianem rewolucji w procesie karnym. Rewolucji, która nie powinna mieć miejsca.

Prezesi do weryfikacji, wyroki nie do podważenia. Fundacja Batorego ma pomysł na zmiany w wymiarze sprawiedliwości

9 października 2019 r.

Rezygnacja z delegowania sędziów do Ministerstwa Sprawiedliwości, zmiana kompetencji szefa MS i utworzenie administracji sądów powszechnych – to niektóre pomysły Fundacji Batorego na zmiany w wymiarze sprawiedliwości. Rekomendacje zostały zawarte w raporcie pt. „Jak przywrócić państwo prawa. Sądownictwo powszechne”, który dziś zostanie upubliczniony.

Asystent odciąży sędziego. Na papierze

8 października 2019 r.

Zarządzenie wzywające do usunięcia braków formalnych (np. brak podpisu, pełnomocnictwa, niezbędnego załącznika etc.) czy fiskalnych (brak opłaty lub wniesienie jej w niepełnej wysokości) będzie mógł wydać asystent sędziego.