Proszę czekać...

Artykuły na temat: "VAT"

Adwokat kościelny to nie prawnik, ale VAT i tak zapłaci

3 grudnia 2020 r.

Doradztwo w sprawach związanych ze stwierdzeniem nieważności małżeństwa nie korzysta ze zwolnienia przewidzianego dla tych, których obroty nie przekraczają 200 tys. zł – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji.

KIS: Odpłatne treningi są zwolnione z podatku

30 listopada 2020 r.

Pobierając opłaty za udział w sekcjach sportowych prowadzonych przez ośrodek sportu i rekreacji, gmina działa jak podatnik VAT ‒ stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Jak rozliczyć nabycie usługi transportowej od firmy z innego państwa UE

28 listopada 2020 r.

Polski podatnik otrzymał od czeskiej firmy będącej czynnym podatnikiem VAT-UE fakturę za transport towaru z Polski na Ukrainę. Data wystawienia faktury to 9 listopada 2020 r., a data wykonania usługi to 30 października 2020 r. Jak rozliczyć to nabycie na gruncie VAT? Kiedy powstał obowiązek podatkowy? W jakich pozycjach nowego pliku JPK_VAT wykazać ten zakup? Czy trzeba zastosować jakieś oznaczenie?

Sejm uchwalił nowelizację wprowadzającą pakiet Slim VAT

28 listopada 2020 r.

Sejm uchwalił w piątek z poprawkami nowelizację ustawy o VAT wprowadzającą m.in. pakiet uproszczeń, tzw. Slim VAT. Posłowie uzupełnili nowelizacje m.in. o przepisy wydłużające preferencje podatkowe dla aut hybrydowych z wtyczką.

MF: Unijny pakiet e-commerce uporządkuje kwestie podatkowe

26 listopada 2020 r.

Pakiet e-commerce wprowadzający jednolite przepisy umożliwi uniknięcie nadmiernych formalności, a także pozamyka furtki, pozwalające omijać przepisy podatkowe - powiedział w czwartek podczas konferencji Impact Finance '20 Jan Sarnowski, wiceminister finansów.

Gdzie nieruchomość, tam i VAT

26 listopada 2020 r.

Polski przedsiębiorca, który udostępnia mieszkania w Niemczech Polakom zatrudnianym przez krajowe firmy, powinien rozliczać się z podatku z niemieckim fiskusem, chyba że działa jak pośrednik – stwierdził dyrektor KIS w interpretacji.

Tax free tylko z kasą online

23 listopada 2020 r.

Sklepy sprzedające towary podróżnym w systemie tax free będą mogły ewidencjonować obrót za pomocą kas starego typu (tj. z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii) tylko do 31 grudnia 2021 r.

Jaki VAT i PIT przy otrzymaniu faktury z adnotacją „metoda kasowa”

23 listopada 2020 r.

Przedsiębiorca (podatnik VAT czynny) na potrzeby prowadzonego sklepu internetowego z zabawkami nabył 20 listopada 2020 r. usługę wsparcia informatycznego od firmy X (podatnik VAT czynny). Za wykonaną usługę została wystawiona faktura na kwotę 1000 zł plus VAT 230 zł. Faktura ta zawierała wyrazy „metoda kasowa”, gdyż firma X, będąca małym podatnikiem, wybrała kasową metodę rozliczeń VAT stosownie do art. 21 ustawy o VAT.

Uwagi Brukseli opóźnią tworzenie polskich grup VAT

19 listopada 2020 r.

Ministerstwo Finansów zaproponowało, by z nowego rozwiązania mogły korzystać wyłącznie podmioty działające w ramach podatkowej grupy kapitałowej dla celów CIT. To nie spodobało się unijnym ekspertom.

Czy gmina musi zapłacić VAT przy zamianie udziałów w nieruchomościach [KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA]

18 listopada 2020 r.

Gmina posiada 1/3 udziałów we współwłasności działki X stanowiącej grunt rolny zabudowany obiektami wzniesionymi 40 lat temu. Z kolei osoba fizyczna jest właścicielem 2/3 udziałów we współwłasności tej działki. Przy nabyciu posiadanych udziałów gminie nie przysługiwało prawo do odliczenia, nie ponosiła też nakładów. Gmina chce dokonać z osobą fizyczną zamiany posiadanego udziału na udział w innej działce Y. W związku z różnicą wartości udziałów osoba fizyczna dokona dopłaty na rzecz gminy. W wyniku tej transakcji dojdzie do zniesienia współwłasności i gmina będzie miała całkowity udział w działce Y, osoba fizyczna zaś w działce zabudowanej X. Czy w związku z tym gmina będzie obowiązana do zapłaty VAT? Czy gmina powinna wystawić fakturę?

Zapłata na rachunek spoza białej listy może być kosztem

16 listopada 2020 r.

Polska spółka, która reguluje zobowiązania wobec zagranicznych kontrahentów na kwotę powyżej 15 tys. zł poprzez wewnętrzny rachunek korporacyjny, nie traci prawa do rozpoznania kosztów uzyskania przychodu – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.