Artykuły na temat: "SAMORZAD I ADMINISTRACJA"

Gdzie złożyć skargę na wójta niepłacącego należności

18 stycznia 2020 r.

Urząd gminy ma zaległości wobec mojej firmy. Chciałem sprawę zakończyć i wniosłem o próbę ugodową do sądu, ale sąd zwrócił wniosek z przyczyn formalnych, bo nie dotrzymałem terminu na wniesienie opłaty – po prostu przegapiłem go. Czy można złożyć zażalenie od postanowienia sądu albo w inny sposób interweniować?

Samorządy boją się kolejnej rewolucji śmieciowej

16 stycznia 2020 r.

Samorządowcy obawiają się kolejnej odpadowej rewolucji i domagają się cyklicznych spotkań z ministrem klimatu Michałem Kurtyką. – Poprosiliśmy o powołanie samorządowego zespołu doradczego – informuje sekretarz generalny Związku Gmin Wiejskich RP Leszek Świętalski.

Czy urzędnik ma się zajmować każdym e-mailem? Nowe rozwiązania usprawnią e-administrację

15 stycznia 2020 r.

Rok 2020 będzie stał pod znakiem ofensywy doręczeń drogą elektroniczną. E-administracja ma służyć zarówno obywatelom, przedsiębiorcom, jak i urzędom. Tym ostatnim do efektywnej realizacji zadań publicznych. Przy czym samo stworzenie określonych rozwiązań cyfrowych nie wystarczy. Trzeba je przygotować tak, by ich wykorzystanie przez publiczne podmioty miało wartość dodaną względem tradycyjnych rozwiązań. W przeciwnym razie pozostają martwe. Tak jak to jest z doręczaniem drogą elektroniczną pism urzędowych. I choć taka możliwość formalnie w wielu sprawach już istnieje, to w praktyce przytłaczająca większość jest przekazywana na papierze. W praktyce, chcąc korzystać z e-administracji, urzędnicy napotykają szereg problemów. Dziś przedstawiamy te, które dzięki legislacji w najbliższym czasie powinny zniknąć. Przynajmniej częściowo.

Resort pracuje nad zmianą przepisów o cmentarzach

14 stycznia 2020 r.

20-letnie prawo do grobu uzależnione od wniesienia opłaty ma zostać na nowo zdefiniowane w ustawie o cmentarzach i chowaniu zmarłych, nad którą pracują resort zdrowia i inspekcja sanitarna.

Urzędnicy po godzinach wychodzą "w teren". Tak jest w Portugalii

1 stycznia 2020 r.

W Portugalii przybywa gmin i urzędów, których pracownicy obsługują petentów poza biurem, nierzadko udając się “w teren” po godzinach pracy. Na wyludniającej się prowincji otwarcie na mieszkańców służy budowaniu wizerunku przyjaznej gminy, co ma pomóc w zdobywaniu nowych rezydentów.

Obowiązkowe szkolenia dla pracowników centrów usług społecznych

30 grudnia 2019 r.

Osoba, która będzie chciała zostać koordynatorem indywidualnych planów usług społecznych, będzie musiała skończyć trwające 45 godzin szkolenie. Jeśli będzie planowała zająć się organizacją społeczności lokalnej, wymagany kurs wyniesie 50 godzin.