Artykuły na temat: "prawa człowieka"

Ekologia może być uzasadnieniem ograniczenia prawa własności

8 grudnia 2019 r.

Europejski Trybunał Praw Człowieka niejednokrotnie miał okazję wypowiadać się na temat potrzeby ochrony środowiska. Najczęściej działo się to na gruncie art. 8 (prawo do życia prywatnego), gdy zwiększony hałas bądź zanieczyszczenia uniemożliwiały spokojne funkcjonowanie jednostce. W ostatnim tygodniu ETPC nieoczekiwanie odniósł się do ekologii w sprawie Yasar p. Rumunii (skarga nr 64863/13) dotyczącej prawa własności.

HFPC: Pełne wykonanie orzeczenia TSUE jest obowiązkiem wszystkich władz RP

20 listopada 2019 r.

Podkreślamy, że w związku z ogłoszonym wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu ws. KRS i Izby Dyscyplinarnej. pełne wykonanie orzeczenia jest obowiązkiem wszystkich władz RP - powiedział mec. Michał Fabrykiewicz z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka podczas środowej konferencji prasowej fundacji.

Dzieci z zakazem wstępu do restauracji. Co na to RPO, RPD i prof. Ewa Łętowska?

31 sierpnia 2019 r.

Restaurator z Poznania zakazał wstępu dzieciom do lat 6 do prowadzonego przez siebie lokalu. Czy ma do tego prawo? Jak w tym kontekście prezentuje się sprawa drukarza, który odmawia wykonania usługi organizacji LGBT? Z pomocą Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka oraz sędzi TK prof. Ewy Łętowskiej, spróbujemy odpowiedzieć na te pytania.

Rosyjskie bezprawie dostrzeżone w Strasburgu

29 sierpnia 2019 r.

Skazanie człowieka w pośmiertnym procesie narusza konwencyjne standardy rzetelnego procesu oraz zasadę domniemania niewinności. Stwierdził tak Europejski Trybunał Praw Człowieka w głośnej sprawie Siergieja Magnickiego.

Polska nadal torturuje ludzi

14 sierpnia 2019 r.

Ogrom kwestii do poprawienia. Tak najkrócej można podsumować wnioski Komitetu Przeciwko Torturom Organizacji Narodów Zjednoczonych z okresowego sprawdzenia wykonywania przez Polskę Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania.

ETPC: Areszt nie powinien wynikać z presji społecznej

2 sierpnia 2019 r.

Obywatelka Rumunii, pani Cîrstea, była położną w szpitalu w Bukareszcie. W sierpniu 2010 r., podczas jej dyżuru na oddziale neonatologii wybuchł pożar. Położna pełniła dyżur sama i kiedy pojawił się ogień, nie było jej na oddziale.