Artykuły na temat: "prawa człowieka"

Zwolenienie za prawdę. Personel ma prawo mówić, co dzieje się w szpitalach

7 kwietnia 2020 r.

Z doniesień medialnych wynika, że pracownicy służby zdrowia są zwalniani za informowanie o brakach środków ochrony osobistej zmniejszających ryzyko zachorowania na COVID-19. Nakładane są na nich zakazy wypowiadania się. Zakaz informacji został nałożony na wojewódzkich konsultantów.

ETPC: Nie wszyscy mają prawo do higieny

24 marca 2020 r.

10 marca 2020 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał wyrok w sprawie Hudorovič i inni p. Słowenii odnoszący się do warunków sanitarno-bytowych w romskim koczowisku. Dwóch pierwszych skarżących, ojciec i syn, zwracało się kilkakrotnie do władz miasta Ribnica w Słowenii o pomoc w poprawie warunków higienicznych. Mieszkali oni ponad 30 lat w drewnianych chatkach bez dostępu do wody i kanalizacji.

Komitet Ministrów o prawach człowieka w Polsce

4 marca 2020 r.

Do czwartku potrwa rozpoczęte wczoraj trzydniowe posiedzenie Komitetu Ministrów Rady Europy, który ma się zająć m.in. wykonywaniem wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przez Polskę.

Bodnar: Postępuje destrukcyjny proces upolitycznienia państwa

26 lutego 2020 r.

Proces upolitycznienia państwa, dostosowywania jego prawa i instytucji do potrzeb partyjnych ma charakter destrukcyjny; państwo umacnia swoją pozycję, a obywatel staje się coraz bardziej bezbronny - ocenił w środę w Senacie Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar.

ETPC: Państwo musi chronić życie obywateli

18 lutego 2020 r.

Do ETPC zwrócili się dwaj skarżący (sprawa Sergey Vovk i Artem Bogdanov p. Rosji, skarga nr 15613/10), wskazując, że państwo naraziło ich na poważną utratę zdrowia. Gdy mieli po 7 i 13 lat, bawiąc się w okolicach szkoły w mieście Chita, znaleźli granat, który wybuchł, poważnie ich raniąc.

ETPC: Władza ma obowiązek reagować na homofobię na Facebooku

24 stycznia 2020 r.

Europejski Trybunał Praw Człowieka w sprawie Beizaras i Levickas p. Litwie (skarga nr 41288/15) odważnie i stanowczo sprzeciwił się mowie homofobicznej na Facebooku. Jednocześnie wytknął Litwie brak środka odwoławczego, który skutecznie chroniłby prawa osób pokrzywdzonych mową nienawiści.

Wyrok ETPC ws. praktyk Barnevernet: Subiektywna ocena nie uzasadnia odebrania dziecka rodzicom

1 stycznia 2020 r.

Czy dziecko może zostać odebrane rodzicom? Na to pytanie musiał odpowiedzieć Europejski Trybunał Praw Człowieka rozpatrujący sprawę A.S. przeciwko Norwegii (skarga nr 60371/15). Sprawa dotyczy niesławnej praktyki władz norweskich umieszczania dzieci w rodzinie zastępczej przy najmniejszym podejrzeniu, że jest ono w złych warunkach bądź ma niewłaściwą opiekę. Z doniesień medialnych wynika, że dziecko może zostać odebrane biologicznym rodzicom, gdy np. nie przybiera wystarczająco na wadze.

Sri Lanka: Nie będzie śledztwa w sprawie zbrodni wojennych

21 grudnia 2019 r.

Prezydent Sri Lanki, zaprzysiężony w listopadzie Gotabaya Rajapaksa, wykluczył możliwość przeprowadzenia nowego śledztwa w sprawie zbrodni dokonanych w ostatniej fazie wojny domowej, dystansując się od deklaracji poprzedników.