Artykuły na temat: "podatki"

Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług [KOMENTARZ]

18 listopada 2019 r.

Przepisy określające obowiązek składania nowego dokumentu elektronicznego (dalej: nowy plik JPK_VAT) wspólnego dla przesyłania deklaracji VAT i ewidencji VAT wejdą w życie 1 kwietnia 2020 r. W konsekwencji obowiązek składania deklaracji VAT-7/VAT-7K zostanie połączony z obowiązkiem przesyłania plików JPK_VAT (zob. dodawane art. 99 ust. 11c oraz art. 111 ust. 3b ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług; t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1818; dalej: ustawa o VAT).

Inwentaryzacja na koniec roku. Jak sprostać wymaganiom

18 listopada 2019 r.

Z przepisów wynika obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów na dzień bilansowy. Jest to jeden z warunków prawidłowego sporządzenia sprawozdania finansowego, które ma oddawać wiernie i rzetelnie obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Nowa matryca VAT. Sprawdź stawki na 2020 rok

16 listopada 2019 r.

1 kwietnia 2020 r. zacznie obwiązywać nowa matryca stawek VAT. Od tej daty należy również klasyfikować usługi według PKWiU 2015, co spowoduje również zmianę stawek VAT na wiele z nich.

Split payment: Łatwiej uniknąć blokady VAT

15 listopada 2019 r.

Przedsiębiorcy mogą już pieniędzmi z rachunku kontrolowanego przez skarbówkę płacić PIT i ZUS - pisze "Rzeczpospolita". To, jak dodaje, dobra wiadomość dla firm, które obawiają się, że obowiązkowy w niektórych transakcjach split payment pogorszy ich płynność finansową.

Fiskus nie zarobi czterokrotnie na jednej interpretacji

14 listopada 2019 r.

Jeśli jeden podmiot pyta o VAT należny, a drugi o możliwość odliczenia podatku w ramach tej samej transakcji, to ich wspólny wniosek o interpretację kosztuje 80 zł, a nie 160 zł – orzekł NSA.

Spłata byłej żony jest wydatkiem mieszkaniowym

14 listopada 2019 r.

Rozwodnik, który z pieniędzy ze sprzedaży odziedziczonego mieszkania spłaca udział we wspólnym mieszkaniu z byłą żoną i staje się jego jedynym właścicielem, ma prawo do ulgi mieszkaniowej – orzekł WSA w Warszawie.

Procent od zysku to nie odsetki

14 listopada 2019 r.

Nie można odliczyć od przychodu dodatkowego oprocentowania płaconego z tytułu obracania cudzymi pieniędzmi – wynika z wyroku NSA.

Przedawnienie może przesądzić o oprocentowaniu nadpłaty

14 listopada 2019 r.

Jeśli winę za dopuszczenie do przedawnienia zobowiązania ponosi organ podatkowy, który zbyt późno wydał decyzję, to podatnik nie może ponosić tego konsekwencji. W efekcie należy mu się oprocentowanie nadpłaty – orzekł NSA.

Nie trzeba płacić VAT z przedwcześnie wystawionej faktury

14 listopada 2019 r.

Jeśli firma wystawi fakturę na 30 dni przed dostawą, a do odbioru lub zapłaty towaru dojdzie po upływie tego terminu, to nie ma zastosowania art. 108 ustawy o VAT i nie trzeba robić korekty – uznał WSA w Warszawie.