Artykuły na temat: "płeć"

WSA: Konstytucja nie zabrania legalizacji związków osób homoseksualnych

12 lutego 2019 r.

Konstytucja nie stoi na przeszkodzie zalegalizowaniu w Polsce związków osób homoseksualnych. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w sprawie Jakuba Kwiecińskiego i Dawida Mycka, którzy starali się o wpisanie do rejestru stanu cywilnego aktu małżeństwa zawartego za granicą. – To pierwszy przypadek, kiedy sąd administracyjny w ogóle odniósł się do możliwości wprowadzenia w Polsce związków jednopłciowych – podkreśla Adam Kuczyński, radca prawny, który reprezentował parę przed WSA.

Stereotypy płciowe dotyczące zawodów w Polsce wciąż silne

21 lutego 2018 r.

Kobiety w Polsce częściej niż w wielu innych krajach piastują stanowiska kierownicze, jednak świadomość tego faktu jest niewielka. Wciąż za to mocno utrzymują się stereotypy dotyczące podziału na zawody męskie i żeńskie - wynika z raportu Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet.

„Biała wstążka” symbolem sprzeciwu wobec przemocy

24 listopada 2017 r.

Ze statystyk wynika, że w większości przypadków to mężczyźni są sprawcami przemocy wobec kobiet. Akcja „Biała wstążka” została zorganizowana z myślą o panach, którzy brzydzą się przemocą i przeciwstawiają się jej stosowaniu.

Niepotrzebna burza wokół dyskryminacji przez skojarzenie [OPINIA]

12 lipca 2017 r.

Polska, wstępując do struktur Unii Europejskiej, zobowiązana była do wdrożenia przepisów gwarantujących równe traktowanie bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, religię lub wyznanie, orientację seksualną oraz rasę i pochodzenie etniczne.

Raport: Równouprawnienie korzystne dla europejskiej gospodarki

8 marca 2017 r.

Według Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) większe równouprawnienie płci zaowocuje m.in. przyspieszeniem rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej i stworzeniem ponad 10 mln nowych miejsc pracy w ciągu najbliższych 30 lat.