Artykuły na temat: "płaca minimalna"

Płaca minimalna, stawka godzinowa i inne świadczenia w 2020

5 grudnia 2019 r.

Od 1 stycznia miesięczne minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie aż do 2600 zł. Podwyżka wpływa również na niektóre świadczenia ze stosunku pracy odpowiadające kwocie minimalnej pensji lub jej wielokrotności, a także wszystkie te podstawy, progi i wskaźniki, obowiązujące w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych, dla których bazą jest krajowe minimalne wynagrodzenie. W górę pójdzie również minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców – będzie wynosić 17 zł

Piontkowski spotka się z nauczycielskimi związkami zawodowymi

4 grudnia 2019 r.

Tematem rozmowy ma być dyskusja nad projektem nowelizacji rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1587).

Płace i produktywność nie mają szansy iść w parze

29 listopada 2019 r.

Słychać głośny szloch analitycznej braci i gromki chór narzekań wielu polityków – płace rosną w Polsce wolniej niż wydajność. Ta dramatyczna sytuacja odbija się na losie pracowników, bo należną im część wzrostu przychodów zatrzymują krwiożerczy właściciele. I trzeba by coś z tym zrobić. Najlepiej podnieść zarobki – ustawą, albo choć pchać je od dołu płacą minimalną.

Projektem ustawy dot. tzw. Małego ZUS-u plus na rządzie w czwartek

20 listopada 2019 r.

W czwartek rząd ma zająć się projektem ustawy dot. tzw. Małego ZUS-u plus. Przewiduje on obniżenie i uzależnienie wysokości składek najmniejszych przedsiębiorców od ich dochodów w roku poprzednim. Podstawą wymiaru składek będzie połowa dochodu. Dzięki temu mają zyskać średnio kilkaset zł miesięcznie.

Wzrost płacy minimalnej może spowodować spadek zatrudnienia

21 października 2019 r.

Zapowiadany silny wzrost płacy minimalnej skutkować będzie w 2024 r. niższym o 3,5-poroc. zatrudnieniem w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób, w porównaniu ze scenariuszem, w którym obecne tempo wzrostu płacy minimalnej zostałoby zachowane - prognozują analitycy Credit Agricole.

PPK, płaca minimalna oraz składki ZUS, czyli koszty pracy po wyborach

16 października 2019 r.

Największym wyzwaniem dla firm będzie zmierzenie się z rosnącymi kosztami pracy spowodowanymi m.in. podniesieniem płacy minimalnej, wdrożeniem Pracowniczych Planów Kapitałowych, czy zniesieniem limitu składek do ZUS. Wśród przedsiębiorców, po wynikach wyborów, panuje duży niepokój.

Zmiany w prawie pracy. Co dalej z minimalnym wynagrodzeniem

12 października 2019 r.

Jesień 2019 roku jest okresem intensywnych zmian w polskim prawie. Poza wrześniową nowelizacją kodeksu pracy dotyczącą m. in. dyskryminacji, uprawnień rodzicielskich, mobbingu, świadectw pracy i przedawnienia roszczeń, nie można zapomnieć o zapowiadanej rewolucyjnej podwyżce minimalnego wynagrodzenia, które od 1 stycznia 2020 roku ma wynosić 2600 zł. Według zapowiedzi rządzących jest to tylko początek dalszych zmian zamierzających do osiągnięcia płacy minimalnej na poziomie 4000 zł od 1 stycznia 2024 roku.