Artykuły na temat: "PIT"

Młody twórca na zleceniu też jest zwolniony z PIT

24 lutego 2020 r.

Jeśli z umowy zlecenia nie wynika odrębne honorarium autorskie, to wynagrodzenie osoby do 26. roku jest zwolnione z podatku jako przychód z działalności wykonywanej osobiście – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Jaki VAT i CIT przy zapłacie tradycyjnym przelewem zamiast w mechanizmie podzielonej płatności

24 lutego 2020 r.

Spółka z o.o. Y (podatnik VAT czynny) 24 lutego 2020 r. nabyła od firmy X (podatnik VAT czynny) 4 laptopy o wartości 24 600 zł, w tym VAT 4600 zł (każdy o wartości brutto 6150 zł, w tym VAT 1150 zł). Zakup laptopów został udokumentowany fakturą z 24 lutego 2020 r. wystawioną na kwotę netto 20 000 zł plus VAT 4600 zł. Otrzymana faktura zawierała wyrazy „mechanizm podzielonej płatności”, natomiast nie było na niej adnotacji „metoda kasowa”. Dokument ten spółka Y odebrała raz z laptopami w dniu ich zakupu, tj. 24 lutego 2020 r. Za nabyte laptopy Y zapłaciła również 24 lutego 2020 r. tradycyjnym przelewem na rachunek firmy X (znajdujący się na tzw. białej liście). Laptopy zostały nabyte na potrzeby prowadzonej działalności jako wyposażenie biurowe dla zatrudnionych pracowników. Spółka Y nie zdecydowała się na zaliczenie ich do środków trwałych, z uwagi na ich wartość początkową. Spółka Y zajmuje się wyłącznie działalnością opodatkowaną VAT, a CIT płaci według stawki 19 proc. Spółka płaci VAT i zaliczki na CIT za okresy miesięczne, a jej rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy. Jak spółka Y powinna rozliczyć zakup laptopów na gruncie VAT oraz CIT? 

Zryczałtowany PIT nie wymaga pisemnej umowy

24 lutego 2020 r.

Jeśli wynagrodzenie za sędziowanie w zawodach sportowych nie przekracza 200 zł, to płatnik potrąca zryczałtowany PIT, nawet gdy sędzia zawarł umowę zlecenia bądź o dzieło w sposób dorozumiany – orzekł NSA.

PIT za 2019 r. Ostatnie dni na złożenie PIT-28

23 lutego 2020 r.

2 marca 2020 r. to ostateczny termin na złożenie zeznania podatkowego PIT-28 i PIT-28S za 2019 r. To ważna informacja dla tych, którzy przychody z najmu mieszkania lub działalności gospodarczej rozliczają ryczałtem.

Wpłatę na niewłaściwe konto można poprawić

20 lutego 2020 r.

Kto wpłaci PIT, CIT lub VAT na niewłaściwy indywidualny rachunek podatkowy, powinien skontaktować się z urzędem skarbowym, do którego adresowano przelew i okazać dowód wpłaty – wyjaśnił w odpowiedzi na interpelację poselską wiceminister finansów Tomasz Słaboszowski. Zapewnił, że to wystarczy.

PIT za 2019 r. 1% podatku – komu i jak przekazać wsparcie [WYKAZ OPP]

20 lutego 2020 r.

W zeznaniu rocznym PIT można przekazać 1% podatku na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego. Mogą to zrobić także emeryci i renciści, za których PIT wypełnia ZUS. W 2020 r. prawo do otrzymania takiego wsparcia ma ponad 8,8 tys. stowarzyszeń i fundacji.