Proszę czekać...

Artykuły na temat: "PIK RYNEK PRACY"

COVID-19 zmienia sposób pracy nie tylko pracowników biurowych [Badanie CISCO]

26 listopada 2020 r.

Dla części pracowników COVID-19 miał natychmiastowy i stały wpływ na ich obecność w biurach. Jak pokazuje badanie Cisco, wynikające z tej sytuacji zmiany strategiczne i te związane z kulturą pracy - często określane mianem „nowej normalności” – pozostaną z nami na dłużej. Co jednak z tymi osobami, które nie pracują w środowisku biurowym, a które stanowią zdecydowaną – bo aż 60% - większość zatrudnionych?

Niektórzy cudzoziemcy nie będą potrzebować zezwoleń na pracę w Polsce

26 listopada 2020 r.

Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium RP jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia, rozszerza katalog osób zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę m.in. o przedstawicieli zawodów medycznych oraz specjalistów IT. Choć nowe przepisy mają ograniczyć biurokrację, ułatwienia mogą okazać się symboliczne. Projekt jest obecnie na etapie konsultacji.

1/5 pracowników planuje wyjazd z kraju w obawie przed bezrobociem

16 listopada 2020 r.

 Na portalach rekrutacyjnych opublikowano najwięcej ofert od początku pandemii we wrześniu, wynika z raportu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) "Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań. Październik 2020". W III kw. 2020 r. pracownicy najczęściej poszukiwali pracy w takich branżach, jak telekomunikacja, IT, branża finansowa i ubezpieczeniowa, a także w hotelarstwie i gastronomii. Mimo to 30% pracowników obawia się utraty pracy, a 1/5 planuje wyjazd z kraju.

TSUE: Elastyczny termin ustalania zwolnień grupowych

16 listopada 2020 r.

Firma musi przeprowadzać procedurę zwolnień grupowych, jeśli chce zakończyć zatrudnienie większej liczby pracowników w ciągu 30 lub 90 kolejnych dni. Ten okres odniesienia należy stosować elastycznie. Na potrzeby sprawdzania, czy dane rozwiązanie umowy wlicza się do niego, nie można uwzględniać zwolnień dokonanych wyłącznie przed redukcją tego etatu albo po niej. Tak wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 11 listopada 2020 r.

Komplikacje z unijną płacą minimalną

12 listopada 2020 r.

Według związkowców projekt dyrektywy w sprawie najniższego wynagrodzenia jest za mało precyzyjny, a zdaniem pracodawców zbyt radykalny. Na dodatek budzi ostry sprzeciw w niektórych krajach UE

Będzie swobodniejszy przepływ pracowników w UE

4 listopada 2020 r.

Projektodawcy przepisów dotyczących dostępu do zawodów regulowanych i działalności regulowanych (czyli takich, które wymagają szczególnych kwalifikacji zawodowych do ich wykonywania, jak np. geodeta, adwokat czy architekt) będą musieli oceniać ich zgodność z unijną zasadą proporcjonalności. Takie rozwiązanie zakłada przyjęty wczoraj przez rząd projekt ustawy.

Co czwarty pracownik zdalny, co czwarta firma w chmurze

29 października 2020 r.

Z możliwości pracy zdalnej skorzystał w Polsce podczas tegorocznej pandemii koronawirusa niemal co czwarty zatrudniony – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Średnią obniża fakt, że w zawodach robotniczych zastosowanie tego modelu jest przeważnie niemożliwe – dlatego zdalnie pracowało niespełna 2 proc. takich osób. Najwyższy odsetek telepracy odnotowano w zawodach związanych z ICT (67,8 proc.).

Nie tak szybko z tym postępem po pandemii

28 października 2020 r.

Automatyzacja rynku pracy pod wpływem pandemii zwolniła zamiast przyspieszyć. Ale w perspektywie kilku lat musimy przygotować się na wielkie zmiany.