Artykuły na temat: "PIK PRAWO PRACY"

Urlop wypoczynkowy w wymiarze godzinowym

10 sierpnia 2019 r.

Urlop wypoczynkowy jest udzielany w wymiarze godzinowym. Udzielanie urlopu w wymiarze godzinowym nie oznacza, że można go udzielić na część dnia.

Jak rozliczyć urlop wypoczynkowy pracownicy powracającej z rodzicielskiego

10 sierpnia 2019 r.

Pracownica (wiek powyżej 26 lat) zatrudniona na 3/4 etatu przebywała na urlopie rodzicielskim do 6 sierpnia 2019 r. Pod koniec urlopu złożyła wniosek o udzielenie jej zaraz po rodzicielskim urlopu wypoczynkowego (ponad 10 lat stażu). Chce przy tym wykorzystać urlop zaległy: trzy dni z 2017 r. i cały z 2018 r. Po wypoczynkowym zamierza rozpocząć urlop wychowawczy trwający do końca 2019 r. Ile urlopu wypoczynkowego przysługuje jej za 2019 r.? Jak obliczyć jej wynagrodzenie urlopowe? Pracownica ma pensję minimalną, dodatek za pracę przy komputerze 200 zł oraz premię zmienną do 300 zł za czas przepracowany. Jednocześnie od 16 maja do 7 sierpnia 2018 r. przebywała na zwolnieniu chorobowym, a od 8 sierpnia 2018 r. kolejno na urlopach: macierzyńskim i rodzicielskim (zasiłek 80 proc., podstawa wymiaru 1618,50 zł). Ostatnie premie, jakie otrzymała, to: w marcu 2018 r. – 129 zł i w kwietniu 2018 r. – 205 zł. W maju 2018 r. premii nie było.

Dodatek stażowy będzie wreszcie faktyczną gratyfikacją

8 sierpnia 2019 r.

Obecny rok będzie ostatnim, w którym do pensji minimalnej jest wliczany dodatek za staż pracy. Przewiduje to uchwalona 19 lipca nowela ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (czeka na podpis prezydenta). To kolejny składnik, który przestaje mieć znaczenie dla wysokości tej płacy (w 2017 r. został z niej wyłączony dodatek za pracę w nocy). Na zmianie zyskają przede wszystkim osoby zatrudnione w administracji publicznej, które mimo wieloletniego doświadczenia za pracę otrzymywały płacę niższą niż nowo przyjmowane osoby (taka sytuacja występuje np. w urzędach pracy). Przez to dodatek stażowy przestał spełniać funkcję gratyfikacji. Teraz ma to się zmienić. Pracodawcy obawiają się jednak wzrostu kosztów zatrudnienia i dysproporcji w wysokości wynagrodzenia na różnych stanowiskach. Zastanawiają się też, kogo dokładnie obejmą zmiany oraz co teraz będzie się do niego wliczało. Na te pytania odpowiadają nasi eksperci.

SN: Nie nazwa umowy i wola stron przy jej zawieraniu, lecz warunki realizacji nawiązanego stosunku zatrudnienia decydują o jego charakterze

6 sierpnia 2019 r.

Kobieta prowadziła działalność i świadczyła usługi w zakresie gospodarki leśnej. Od 1 czerwca do 27 sierpnia 2015 r. zatrudniała pracownika na podstawie ustnej umowy. Do jego obowiązków należało m.in. cięcie drzew, gałęzi, składanie drewna. Ponieważ kobieta nie chciała sformalizować jego umowy, mężczyzna skierował sprawę do sądu. Domagał się stwierdzenia, że jest zatrudniony na etacie. Sąd przyznał mu rację, ale nie uwzględnił jego roszczenia w zakresie ustalenia, że był zatrudniony na stanowisku pilarza.

Rewolucja w zwolnieniach z pracy

5 sierpnia 2019 r.

W wyroku przywracającym zwolnionego do pracy już sąd I instancji będzie mógł nakazać jego dalsze zatrudnienie. Może to wywołać wiele komplikacji

Mediacja nie może się przebić. A tracą na tym obie strony stosunku pracy

2 sierpnia 2019 r.

Zdaniem niemal wszystkich ekspertów mediacja to rozwiązanie, które w porównaniu z procesem sądowym ma same zalety: jest szybsze, wygodniejsze i oszczędza wszystkim nerwów. Ale i tak skonfliktowane strony wolą rozstrzygać swe sprawy w sądzie. Czy obraz ten zmienią najnowsze nowelizacje przepisów – procedury cywilnej i kodeksu pracy?

Kontrolerzy PIP bezradni? Ukrop w kabinie żurawia nie do sprawdzenia

1 sierpnia 2019 r.

- Otrzymujemy informacje o nieprawidłowościach, ale czasem trudno je zweryfikować w praktyce. Między innymi dlatego, że inspektorzy nie mogą powoływać się na dowody uzyskane przed przeprowadzeniem kontroli - mówi Jakub Chojnicki dyrektor departamentu nadzoru i kontroli Głównego Inspektoratu Pracy