statystyki

Podatki

podatek od gier

wróć do działu: Podatki »

Podatek od gier należy do podatków konsumpcyjnych i pośrednich, czyli takich, których ciężar nie jest ponoszony przez podmioty, na które podatek jest nakładany, ale przez osoby trzecie, konsumenta.

Podatnikami podatku od gier są podmioty prowadzące działalność w zakresie gier i zakładów, na podstawie udzielonego zezwolenia oraz podmioty urządzające gry i loterie stanowiące monopol państwa podlegające opodatkowaniu podatkiem od gier. Obowiązek podatkowy w podatku od gier powstaje z chwilą rozpoczęcia wykonywania działalności podlegającej opodatkowaniu tym podatkiem, a ustaje z chwilą zaprzestania wykonywania tej działalności. Opodatkowaniu tym podatkiem podlega prowadzenie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych.

Podatek płacony jest przez organizatorów loterii fantowych, loterii promocyjnych i loterii audiotele.

Podlegają temu podatkowi gry liczbowe, loterie pieniężne, wideoloterie, gry telebingo, gry w kości, gry w karty: black jack, poker, baccarat, gry bingo pieniężne i fantowe itp.

Działalność w zakresie gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, gry bingo pieniężne, zakładów wzajemnych, gier na automatach oraz gier na automatach o niskich wygranych może być prowadzona wyłącznie w formie spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, mającej siedzibę na terytorium Polski.

Loterie fantowe, gry bingo fantowe, loterie promocyjne i loterie audioteksowe mogą być urządzane przez osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej na podstawie udzielonego zezwolenia.


Prawo dla specjalisty