wszystkie
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
statystyki

Podatki

podatek od gier

wróć do działu: Podatki »

Podatek od gier należy do podatków konsumpcyjnych i pośrednich, czyli takich, których ciężar nie jest ponoszony przez podmioty, na które podatek jest nakładany, ale przez osoby trzecie, konsumenta.

Przedsiębiorcy urządzający gry

Podatnikami podatku od gier są podmioty prowadzące działalność w zakresie gier i zakładów, na podstawie udzielonego zezwolenia oraz podmioty urządzające gry i loterie stanowiące monopol państwa podlegające opodatkowaniu podatkiem od gier. Obowiązek podatkowy w podatku od gier powstaje z chwilą rozpoczęcia wykonywania działalności podlegającej opodatkowaniu tym podatkiem, a ustaje z chwilą zaprzestania wykonywania tej działalności. Opodatkowaniu tym podatkiem podlega prowadzenie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych.

Podatek płacony jest przez organizatorów loterii fantowych, loterii promocyjnych i loterii audiotele.

Podlegają temu podatkowi gry liczbowe, loterie pieniężne, wideoloterie, gry telebingo, gry w kości, gry w karty: black jack, poker, baccarat, gry bingo pieniężne i fantowe itp.

Działalność w zakresie gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, gry bingo pieniężne, zakładów wzajemnych, gier na automatach oraz gier na automatach o niskich wygranych może być prowadzona wyłącznie w formie spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, mającej siedzibę na terytorium Polski.

Loterie fantowe, gry bingo fantowe, loterie promocyjne i loterie audioteksowe mogą być urządzane przez osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej na podstawie udzielonego zezwolenia.

Zwolnienia dla wygrywających

Osoby fizyczne, które wygrywają uczestnicząc w różnego rodzaju grach są z tytułu wygranych podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wygrane w grach liczbowych, loteriach pieniężnych, grze telebingo, zakładach wzajemnych, loteriach promocyjnych, loteriach audioteksowych i loteriach fantowych są zwolnione z podatku dochodowego jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza 2.280 zł. Większe kwoty z tytułu wygranych w grach i zakładach wzajemnych pobierany jest zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10 proc. wygranej. Z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 10-proc. podatek od wygranej lub nagrody pobiera płatnik (instytucja wypłacająca)

Zwolnienie przysługuje, gdy gry są urządzane i prowadzone przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach i zakładach wzajemnych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

Całkowicie zwolnione są z tego podatku są natomiast wygrane w: kasynach gry, wideoloteriach, grach na automatach, grach na automatach o niskich wygranych oraz grach w bingo pieniężne i fantowe urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach i zakładach wzajemnych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

WARTO ZAPAMIĘTAĆ

Podatek od gier płacą podmioty urządzające gry i zakłady wzajemne. Nie oznacza to, że osoba wygrywająca nie będzie musiała zapłacić podatku. Wygrane, które otrzymuje osoba fizyczna podlegają podatkowi dochodowemu. Jednak w niektórych przypadkach wygrane takie są zwolnione z podatku dochodowego.

Bogdan Świąder

Podstawa prawna
• Ustawa z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 4, poz. 27 z późn. zm.).
• Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Prawo na co dzień

Prawo dla specjalisty

Reklama