"Postanowiliśmy jako Caritas i gmina Wieliczka zrobić dzieło, które będzie znakiem miłosierdzia" – powiedział dyrektor Caritas Archidiecezji Krakowskiej ks. Bogdan Kordula, odpowiedzialny za przygotowania miejsca centralnej liturgii Światowych Dni Młodzieży w Brzegach.

Podczas spotkania poinformowano także o planowanej przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej i gminę Wieliczka międzynarodowej akcji crowdfundingowej (tj. polegającej na społecznym finansowaniu) #Misericordes (Miłosierni).

Jej efektem ma być wyposażenie ośrodka "Dom Miłosierdzia" w Brzegach, a także budowanego tam centrum Caritas "Chleba Miłosierdzia" oraz zakup tzw. klinik mobilnych, które będą służyły ludziom w najbardziej zapalnych punktach świata – m.in. w obozach dla uchodźców oraz miejscach klęsk żywiołowych.

"Zdecydowaliśmy się na akcję crowdfoundingową, która ma dodatkową zaletę. Jej uczestnicy za udział w projekcie otrzymają nagrody i pamiątki związane z ŚDM, będą też mogli postawić na wirtualnej stronie akcji swojego awatara. Projekt będzie organizowany pod szyldem we4charity (we4charity.com), skierowany do młodzieży z całego świata i prowadzony w ośmiu językach" – powiedział ks. Kordula.

"Nie chodziło nam o zrobienie samego +wydarzenia+, ale +przesłania+" – podkreślił burmistrz Wieliczki Artur Kozioł, wręczając pięć złotych dukatów z symbolami m.in. Campus Misericordiae i Domu Miłosierdzia ks. Korduli i w ten sposób symbolicznie przekazując Dom Miłosierdzia Caritasowi.

Akcja będzie trwała 45 dni - od 3 lipca do 15 sierpnia. Jej kulminacją będzie Msza Św. Posłania 31 lipca w Campus Miesericordiae. Pierwsza zakupiona dzięki zbiórce karetka stanie obok ołtarza, bezpośrednio potem trafi do potrzebujących.

Jak poinformował ks. Kordula, jedna specjalistyczna klinika na kołach kosztuje w zależności od wyposażenia od pół miliona zł do ok. 800 tys. zł. Organizatorzy akcji "Misericordes" chcieliby kupić 10 takich mobilnych klinik. W wyniku akcji crowdfoundingowej chcieliby zebrać 3 mln euro.

Budowana na zamówienie karetka składa się z czterech części: kabiny kierowcy, klimatyzowanej poczekalni z ławeczką, gabinetu lekarskiego oraz generatora prądu. W zależności od wyposażenia może być gabinetem zabiegowym, kardiologicznym, okulistycznym, dentystycznym lub ginekologicznym.

"Porozumieliśmy się z Caritas w Syrii, Libanie i Jordanii i wiemy dokładnie, gdzie te karetki trafią; wszystko zależy od naszej hojności. Powiedzieli nam, że jeżeli cokolwiek tam wybudujemy, może zostać zbombardowane, a mobilna klinika będzie najlepszym darem" – dodał ks. Kordula.

Do akcji przyłączył się autor reportaży z obszarów dotkniętych wojną w Syrii reżyser Wojciech Szumowski. "Widziałem spadające bomby, widziałem ludzi, którzy szukali pomocy, nie było lekarzy. Miesiąc temu zginął ostatni pediatra w Aleppo, dzieci są bez opieki. Ta karetka będzie jeździła i pomagała ludziom, czuję z tego powodu ogromną dumę" – powiedział.

Wybudowany na obrzeżach Campus Misericordiae Dom Miłosierdzia, czyli dom środowiskowego wsparcia dziennego dla osób starszych i niepełnosprawnych, będzie miał podwójny charakter. W części parterowej będzie funkcjonował jako dom dziennego pobytu dla osób starszych, którego najważniejszym celem będzie rehabilitacja społeczna, a także zajęcia usprawniające fizycznie. Na piętrze znajdą się tzw. mieszkania chronione - zamieszkają w nich na stałe osoby będące w trudnej sytuacji życiowej. Jeden z takich apartamentów, tj. pokój z łazienką, przygotowano z myślą o papieżu.

Drugi budynek, "Chleb Miłosierdzia", będzie centrum logistycznym Caritas Archidiecezji Krakowskiej do przechowywania i dystrybucji żywności bezpośrednio do parafii. Na systematyczną pomoc, dostarczaną w pakietach, będzie mogło liczyć ok. 80 tys. mieszkańców.

Światowe Dni Młodzieży pod hasłem "Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią" odbędą się w Krakowie i w Wieliczce od 26 do 31 lipca 2016 r.(PAP)