Minister spraw wewnętrznych Mariusz Błaszczak powiedział na konferencji prasowej, że nie ma wątpliwości co do tego, że postępowanie Biura Ochrony Rządu - jak się wyraził - pozostawiało wtedy wiele do życzenia. "Przygotowanie tej wizyty, także w naszej ocenie, wstępnej ocenie, było skandaliczne" - stwierdził Błaszczak.

Zespół zgromadzi materiały dotyczące przygotowania, organizacji, zabezpieczenia i realizacji wizyty. W jego pracach mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby niebędące jego członkami, na przykład przedstawiciele ministerstw i urzędów centralnych. W toku prac zostaną przeanalizowane podjęte zadania ochronne. Zespół zidentyfikuje również obszary i działania mogące mieć wpływ na zabezpieczenie wizyty. Końcowe sprawozdanie z realizacji zadań Zespołu ma być gotowe nie później niż do 31 maja.