- Pani Gronkiewicz Waltz, prezydent Warszawy, powinna w tej sytuacji złożyć rezygnacje - mówi prezes stowarzyszenia Oburzeni Antoni Gut. Hanna Gronkiewicz Waltz zrezygnowała z kierowania warszawską PO. To kolejna ważna decyzja obok dymisji dwóch wiceprezydentów Warszawy. Zmiany są konsekwencją afery reprywatyzacyjną. - Nie może być tak, że urzędnik opłacony za nasze pieniądze mówi, że on nie złoży wniosku. Że sam siebie rozliczy. Nie można być sędzią we własnej sprawie. Dlatego pani Gronkiewicz-Waltz musi odejść. W związku z powyższym jeśli sama deklaruje że nie złoży wniosku o dymisje, my jako stowarzyszenie Oburzeni złożyliśmy wniosek o referendum. Żeby ją odwołać w drodze referendum - zapowiedział Gut.

.