- Są różne koncepcje, są różne wizje, ale jestem przekonany, że wszyscy politycy w Polsce, i ci, którzy sprawują władzę, i co w opozycji, rozumieją, że najważniejsze jest dobro wspólne. A dobro wspólne to Rzeczpospolita, której niewyjętą częścią jest polska armia – mówił prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości w Święto Wojska Polskiego. - To armia Rzeczypospolitej Polskiej, to nie jest niczyja armia prywatna - podkreślił Duda.