Resort finansów uplasował obligacje na kwotę 8 mld dol. amerykańskich; to największa emisja obligacji skarbowych na rynku dolara amerykańskiego - poinformował minister finansów Andrzej Domański. Dzięki temu sfinansowano ponad 50 proc. potrzeb pożyczkowych na ten rok. Ministerstwo wyjaśniło, że emisję przeprowadzono na podstawie programu emisji obligacji na rynku amerykańskim, zatwierdzonego przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych.

Szef MF przekazał na platformie X (dawniej Twitter), że MF uplasowało w poniedziałek 5-, 10- i 30-letnie obligacje na łączną kwotę 8 mld dol.Jak zauważył, to historycznie największa emisja jaką przeprowadzono na rynku dolara.

"Bardzo wysokie zainteresowanie ze strony stabilnych i długoterminowych inwestorów przełożyło się na rentowności nowo wyemitowanych obligacji wynoszące odpowiednio: 4,79 proc., 5,16 proc. i 5,58 proc." - dodał.

Minister poinformował ponadto, że plasując obligacje przekroczono barierę 50 proc. sfinansowanych potrzeb pożyczkowych na ten rok.

Zgodnie z komunikatem MF chodzi o trzy rodzaje obligacji.

Obligacje 5-letnie

Papiery 5-letnie o wartości nominalnej 1,5 mld dol. i terminie zapadalności 18 marca 2029 roku wyceniono na 70 punktów bazowych powyżej rentowności amerykańskich obligacji rządowych o terminie zapadalności 28 lutego 2029, co oznacza rentowność 4,797 proc., przy rocznym kuponie 4,625 proc.

Obligacje 10-letnie

Obligacje 10-letnie o wartości nominalnej 3 mld dol. i terminie zapadalności 18 września 2034 roku wyceniono na 105 punktów bazowych powyżej rentowności amerykańskich obligacji rządowych o terminie zapadalności 15 lutego 2034, co oznacza rentowność 5,162 proc., przy rocznym kuponie 5,125 proc. O

Obligacje 30-letnie

Obligacje 30-letnie o wartości nominalnej 3,5 mld dol. i terminie zapadalności 18 marca 2054 roku wyceniono na 130 punktów bazowych powyżej rentowności amerykańskich obligacji rządowych o terminie zapadalności 15 listopada 2053, co oznacza rentowność 5,580 proc., przy rocznym kuponie 5,500 proc.

Ministerstwo wyjaśniło, że emisję przeprowadzono na podstawie programu emisji obligacji na rynku amerykańskim, zatwierdzonego przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych. Kierownikami konsorcjum organizującego emisje były banki: Citi, Deutsche Bank, J.P. Morgan oraz Santander.