Najbardziej poszukiwani w branży HR są specjaliści od kadr i płac, a na największe podwyżki w sektorze prawniczym mogą liczyć specjaliści podatkowi - wynika z „Raportu Trendów & Wynagrodzeń 2024”. Według autorów raportu do najważniejszych ekspertów w sektorze mogą również dołączyć osoby korzystające w pracy z nowych technologii. "Wdrażanie AI do procesu rekrutacji, analiza danych do prognozowania potrzeb kadrowych czy użycie narzędzi do zarządzania wynagrodzeniem to kluczowe trendy" - oceniła ekspertka.

Według raportu przygotowanego przez ManpowerGroup we współpracy z portalem pracy rocketjobs.pl., na największe podwyżki w sektorze prawniczym mogą liczyć specjaliści podatkowi. W branży HR zainteresowaniem rekruterów nadal będą cieszyć się specjaliści z obszaru kadrowo-płacowego.

Najbardziej poszukiwani samodzielni specjaliści

Autorzy raportu wskazali, że najbardziej poszukiwani są samodzielni specjaliści, którzy mają kilkuletnie doświadczenie i będą gotowi działać w rolach eksperckich po krótkim wdrożeniu w potrzeby organizacji. "Sektor finansowy, w tym bankowość, poszukuje specjalistów prawnych do pełnej obsługi, wzmożoną aktywność można zaobserwować także w wewnętrznych działach prawnych" - zauważyli autorzy raportu.

Zwrócili uwagę, że kandydaci do pracy w branży legal chcą zachowania odpowiedniego work-life balance, czy wdrażania w pracy innowacyjnych rozwiązań i nowych technologii. "Obserwujemy wzrost oczekiwań dotyczących wynagrodzeń. Najbardziej widoczne jest to w przypadku stanowisk juniorskich w kancelariach i samodzielnych specjalistów w wewnętrznych działach firm. W zależności od specjalizacji, oczekiwania zawierają się w przedziale do około 15-20 proc. wynagrodzenia" - podano w raporcie. Zaznaczono, że wyjątkiem jest sektor podatkowy, gdzie kandydaci liczą na wzrosty wynagrodzeń "nawet powyżej 30 proc". "Pracodawcy chcący pozyskać z rynku nowe talenty muszą wykazać się większą elastycznością i otwartością dotyczącą także kwestii finansowych" - oceniła starszy konsultant biznesowy ds. rekrutacji stałej w Manpower Adrianna Wiśniewska.

Zyskają specjaliści ds. szkoleń i rozwój w organizacjach

Eksperci prognozują też, że w obliczu dalszej niepewności związanej z wydarzeniami globalnymi, firmy "będą nadal głównie uzupełniać braki kadrowe". "Tym samym zyskają specjaliści odpowiedzialni za szkolenia i rozwój w organizacjach. Zatrzymanie w spółkach utalentowanych pracowników stanie się priorytetem, a specjaliści z obszaru kadrowo-płacowego będą nadal cieszyć się dużym zainteresowaniem" - uważa Recruitment Business Partner w Manpower Ewelina Klik. Dodała, że na ich pozycję wpływa fakt, że dokonywane są liczne nowelizacje w kodeksie pracy, nowe regulacje dotyczące pracy zdalnej czy wydłużenie urlopu rodzicielskiego.

"Kwestie związane z różnorodnością, równością płci i włączeniem (DE&I) także zyskają na znaczeniu. Firmy, szczególnie te duże, podejmują działania w celu promowania bardziej zrównoważonego i inkluzywnego środowiska pracy. W rozbudowanych strukturach HR tworzone są w efekcie zupełnie nowe stanowiska dla specjalistów i managerów zajmujących się tym aspektem" – wskazała ekspertka.

Jak wskazują dane zebrane w raporcie, wynagrodzenia w branży utrzymują się na stabilnym poziomie, a najlepiej płatne stanowiska to HR Director, HR Manager, Senior HR Business Partner czy HR and Payroll Manager.

Umiejętności miękkie poszukiwane

Według autorów raportu do najważniejszych ekspertów w sektorze mogą również dołączyć osoby korzystające w pracy z nowych technologii. "Wdrażanie AI do procesu rekrutacji, analiza danych do prognozowania potrzeb kadrowych czy użycie narzędzi do zarządzania wynagrodzeniem to kluczowe trendy" - oceniła Klik, zastrzegając, że korzystanie z AI optymalizuje procesy i ułatwia pracę w HR, ale nadal nie pomaga zbudować relacji z drugim człowiekiem. "Dlatego umiejętności miękkie, takie jak zdolności komunikacyjne, przywództwo, kreatywność i umiejętność współpracy zyskują na znaczeniu, szczególnie w ramach stanowisk decyzyjnych" - stwierdziła ekspertka.

"Rekrutacja i zarządzanie talentami to bez wątpienia największe wyzwania sektora prawnego na nadchodzące lata. Rynek cechuje się coraz wyraźniejszą specjalizacją" - podsumowali autorzy raportu.

ManpowerGroup zajmuje się usługami obejmującymi m.in. pracę tymczasową, rekrutację stałą i badanie kompetencji pracowników, zatrudnienie zewnętrzne, outsourcing procesów, doradztwo personalne. Organizacja ma blisko 70 agencji i jest obecna w 44 miastach w całym kraju.