Obniżenie stawki podatku VAT do 0% dla nieodpłatnych dostaw towarów lub świadczenia usług na cele związane z pomocą ofiarom skutków działań wojennych w Ukrainie zakłada nowelizacja rozporządzenia ministra finansów w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych. Została skierowana do publikacji w Dzienniku Ustaw.

Rozporządzenie ma dotyczyć okresu do 30 czerwca br., ale obniżoną stawkę będzie można stosować też do darowizn, dokonywanych w roku ubiegłym, po 24 lutego 2022 r. czyli po inwazji Rosji na Ukrainę.

"Wiele podmiotów gospodarczych angażuje się w akcję m.in. darowizn towarów lub nieodpłatnych usług ofiarowanych w celu pomocy ofiarom tego konfliktu - również na rzecz podmiotów, które stanowią istotne ogniwo w organizowaniu pomocy i dystrybucji świadczeń niezbędnych dla ludzi w sytuacji powstania zagrożeń. Wśród takich podmiotów wskazać można Rządową Agencję Rezerw Strategicznych. Wiele takich działań jest realizowanych również na rzecz podmiotów leczniczych […], a także jednostek samorządu terytorialnego, […] tj. gmin, powiatów i województw, które aktywnie uczestniczą w organizowaniu pomocy" - czytamy w uzasadnieniu.

Regulacja zakłada obniżenie stawki podatku VAT do wysokości 0% dla nieodpłatnych dostaw towarów lub świadczenia usług na rzecz tych podmiotów - na cele związane z pomocą ofiarom skutków działań wojennych w Ukrainie.

Stawka 0% będzie zatem stosowana do darowizn wszelkiego rodzaju świadczeń, które mogą się okazać niezbędne do wsparcia pokrzywdzonych w tym konflikcie, podano także.

W celu utrzymania "szczelności" systemu VAT, stawka w wysokości 0% będzie miała zastosowanie pod warunkiem zawarcia pisemnej umowy pomiędzy podatnikiem a jednym ze wskazanych podmiotów, z której będzie wynikało, że darowane towary lub usługi będą związane z pomocą poszkodowanym w wyniku rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Jednocześnie rozporządzenie przewiduje możliwość stosowania obniżonej do 0% stawki podatku VAT dla nieodpłatnych świadczeń, które miały miejsce przed wejściem w życie tych przepisów, począwszy od 24 lutego 2022 r. (także pod warunkiem zawarcia pisemnej umowy)

Rozwiązanie ma charakter czasowy i ma obowiązywać do 30 czerwca 2022 r. Jednocześnie nie wykluczono przedłużenia terminu.

(ISBnews)