Prawie 90 mln zł unijnego wsparcia trafi do 27 przedsiębiorstw z woj. opolskiego, które zaproponowały innowacyjne projekty w naborze przeprowadzonym przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. Łączna wartość tych projektów to niespełna 190 mln zł.

Ogółem środki Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Opolskiego na lata 2014-2020 sięgają blisko 950 mln euro. Na innowacje w przedsiębiorstwach w tym okresie przeznaczonych ma zostać ok. 61,6 mln euro; na wsparcie przedsiębiorstw i lokalnego biznesu - łącznie ponad 160 mln euro.

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki (OCRG) to jedna z tzw. instytucji pośredniczących we wdrażaniu opolskiego RPO (obok Wojewódzkiego Urzędu Pracy i Związku ZIT).

Jak poinformowała rzeczniczka OCRG Katarzyna Kownacka we wtorek PAP, tego dnia zarząd woj. opolskiego zatwierdził listę projektów firm, które mają dostać unijne fundusze na innowacje.

Nabór ten – zgodnie z regulaminem – miał być rozstrzygnięty w listopadzie br. Wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorców, Centrum przyspieszyło jednak oceny wniosków i szybciej podało wyniki. Całkowita wartość wszystkich przyjętych do dofinansowania projektów to prawie 187,3 mln zł. Wartość przyznanego dofinansowania to łącznie ponad 87,8 mln zł.

Wśród największych wybranych do wsparcia projektów jest, zgłoszone przez spółkę Ustronianka, stworzenie pilotażowej linii technologicznej do kompletacji opakowań transportowych do zamówień specjalnych, która będzie wykorzystywała innowacyjny, zrobotyzowany system (projekt za 16,9 mln zł, w tym 5,2 mln zł z UE).

Podobną wartość ma zaproponowany przez spółkę WT&T Polska projekt badań przemysłowych i prac rozwojowych w celu opracowania kompleksowej i efektywnej technologii przetwarzania surowców odpadowych z oczyszczalni ścieków do wytwarzania energii elektrycznej, cieplnej lub chłodu z jednoczesną całkowitą utylizacją odpadów (16,2 mln zł, w tym 10 mln zł z UE).

Wysokie wsparcie otrzyma też m.in. produkująca membrany dachowe spółka Globau – na projekt pod nazwą „Przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w firmie GLOBAU Sp. z o.o. w celu wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów” (projekt za 15,1 mln zł, w tym 8,3 mln zł z UE).

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabory wniosków w tzw. działaniach obejmujących: innowacje w przedsiębiorstwach, nowe produkty i usługi w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), współpracę gospodarczą i promocję, efektywność energetyczną w mieszkalnictwie, odnawialne źródła energii, efektywność energetyczną w MSP oraz infrastrukturę usług społecznych. Dysponuje środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Łącznie we wszystkich ogłaszanych w tym roku przez OCRG naborach do rozdysponowania będzie 260 mln zł. Na zakończony w kwietniu nabór na innowacje w przedsiębiorstwach przeznaczono 95 mln zł. Firmy złożyły w nim 54 wnioski na łączną sumę dofinansowania ok. 180 mln zł. Kolejny nabór na innowacje dla firm – z pulą ponad 40 mln zł - ma odbyć się w grudniu br.

W czerwcu OCRG ogłosiło nabór dotyczący tzw. infrastruktury usług społecznych – trwający do 18 lipca. Ok. 75 mln zł mikro, małe i średnie firmy z regionu mogą wykorzystać na infrastrukturę i wyposażenie umożliwiające świadczenia usług na rzecz tzw. osób niesamodzielnych, np. niepełnosprawnych czy starszych. Inwestycje mogą tu dotyczyć dziennych lub całodobowych domów opieki, a także tzw. mieszkań wspieranych (np. dla osób starszych) czy mieszkań treningowych (np. dla osób opuszczających domy dziecka).

W kolejnych miesiącach zostaną jeszcze ogłoszone nabory: na wsparcie technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach (w III kw.; pula 17,4 mln zł), na nowe produkty i usługi w małych i średnich firmach na obszarach przygranicznych (w październiku; 16 mln zł; trzy powiaty przygraniczne) oraz efektywność energetyczną w MSP (grudzień; niespełna 16 mln zł; wybrane powiaty).

Na początku lipca marszałek woj. opolskiego Andrzej Buła zapowiadał, że w tym roku ze środków tamtejszego RPO wypłacone mają zostać 233 mln zł, a w kolejnym – 586 mln zł. (PAP)