Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej nie mają obowiązku wypełniania kart kolonijnych - przypomina resort zdrowia. Informacje o stanie zdrowia dziecka, m.in. o alergiach i przyjmowanych lekach, do karty powinni wpisać rodzice.

O wyjaśnienia w sprawie wpisywania do kart kolonijnych informacji o stanie zdrowia dziecka zwróciło się do resortu Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Zdarza się bowiem, że organizatorzy kolonii czy obozów dla dzieci domagają się informacji od lekarza, na niektórych kartach jest miejsce, które powinien wypełnić lekarz.

W środę resort wydał komunikat, w którym przypomina, że organizację wypoczynku dzieci i młodzieży reguluje ustawa o systemie oświaty. Na jej podstawie zostało wydane rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej, w którym określono wzór karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku.

Zgodnie z tymi regulacjami to rodzice uczestnika wypoczynku (lub on sam, jeśli już jest pełnoletni) wpisują w karcie kwalifikacyjnej istotne informacje o jego stanie zdrowia, rozwoju psychofizycznym i stosowanej diecie (np. na co dziecko jest uczulone, jak znosi jazdę samochodem i czy przyjmuje stale leki). W karcie powinny znaleźć się także informacje o wykonanych szczepieniach ochronnych.

"Dla organizatora wypoczynku wiążąca w tej kwestii pozostaje zatem wyłącznie informacja udzielona przez rodzica lub opiekuna dziecka" - ocenia ministerstwo. Dodaje, że nie ma podstawy prawnej, która nakładałaby na lekarza POZ obowiązek wypełniania karty kolonijnej.

Resort zaznacza, że wprowadzenie przez organizatora wypoczynku innego wzoru karty kwalifikacyjnej i uwarunkowanie udziału dziecka w wyjeździe od wpisania przez lekarza w karcie informacji o stanie jego zdrowia "byłoby działaniem niezgodnym z prawem".

Zasada ta ma zastosowanie również do wypoczynku określanego jako "sportowy". Resort wyjaśnia, że udział w kolonii lub obozie sportowym, które są oferowane jako dostępna dla wszystkich dzieci forma wypoczynku, nie jest uprawianiem sportu. Tym samym nie ma podstaw do kierowania dzieci do lekarza medycyny sportowej.

Wydawanie orzeczeń lekarskich o zdolności do uprawiania danego sportu uregulowane jest w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia.

Resort przypomina, że młody sportowiec objęty jest systematyczną kontrolą stanu zdrowia przez lekarza medycyny sportowej. Orzeczenie lekarskie o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uprawianie sportu wydawane jest na czas określony przepisami, a nie okazyjnie np. na zawody czy obóz sportowy.(PAP)