Z początkiem września część pracowników firmy Tauron Ciepło przejdzie do nowej spółki serwisowej - potwierdził w poniedziałek zarząd firmy, deklarując otwartość na rozmowy ze związkami w tej sprawie. Związkowcy chcą rozszerzenia gwarancji pracowniczych dla przenoszonej załogi.

Według związków, które sprzeciwiały się planowanej reorganizacji, do spółki Tauron Serwis ma trafić ok. 400 pracowników, czyli prawie czwarta część załogi firmy. Mają oni zostać przeniesieni do nowego pracodawcy na podstawie artykułu 23 prim Kodeksu pracy, co oznacza, że dotychczasowe warunki pracy i płacy zachowają co najmniej przez rok. Związkowcy chcieliby rozszerzenia tych gwarancji.

"Skoro reorganizacji nie da się uniknąć, będziemy dążyć do tego, aby jeszcze przed przejęciem pracowników przez Tauron Serwis wynegocjować porozumienie transferowe, w którym zawarte zostaną bardziej korzystne dla pracowników zapisy niż minimum gwarantowane przez art. 23 prim Kodeksu pracy. Przede wszystkim chcemy, aby pracownicy w nowej spółce byli objęci takimi samymi gwarancjami, jakie daje im zakładowy układ zbiorowy pracy w Tauron Ciepło oraz inne wewnątrzzakładowe przepisy" - powiedział szef Solidarności w spółce Tadeusz Nowak, cytowany przez biuro prasowe śląsko-dąbrowskiej "S".

"Zarząd Tauron Ciepło, podobnie jak podczas ostatniego spotkania z przedstawicielami zakładowych organizacji związków zawodowych w dniu 30 czerwca, potwierdza, że jest gotowy do przystąpienia w lipcu i sierpniu bieżącego roku do negocjacji porozumienia transferowego, tak aby zabezpieczyć interesy wydzielanych pracowników" - zapewnił w odpowiedzi prezes spółki Jacek Uhryn.

Uszczegółowieniu warunków przejścia pracowników do nowej spółki mają służyć kolejne spotkania zarządu ze związkowcami. W wyniku wcześniejszych konsultacji zdecydowano o pozostawieniu na dotychczasowych zasadach w spółce Tauron Ciepło pracowników zatrudnionych w obszarach nawęglania, odżużlania, nabiomasowania i odpopielania - nie przejdą oni do nowej firmy.

Przedstawiciele zarządu wskazują, że w przekazanym w ostatnich dniach związkom dokumencie, potwierdzającym zamiar przeniesienia części pracowników do nowej spółki od 1 września, uwzględniono wiele uwag i sugestii zgłoszonych podczas wcześniejszych konsultacji, a sam dokument przekazano związkom z 60-dniowym wyprzedzeniem, czyli znacznie przed wymaganym przepisami terminem.

"Zarząd Tauron Ciepło docenia wkład przedstawicieli związków zawodowych w rozpoczęcie rzeczowego dialogu na temat reorganizacji usług serwisowych w spółce" - podkreślił prezes spółki, wskazując, że do dialogu w tej sprawie zaproszono wszystkie zainteresowane strony (w tym wszystkie osiem działających w spółce związków), aby mieć jak najszerszy obraz sytuacji, uwzględniający różne punkty widzenia.

Związkowcy są przeciwni reorganizacji, ponieważ - ich zdaniem - niesie ona ze sobą zagrożenie pogorszenia warunków płacy i zatrudnienia ok. 400 przenoszonych do nowej spółki osób. Jednak wobec podjęcia już przez zarząd decyzji w tej sprawie, związki chcą teraz skupić się na uzyskaniu możliwie szerokich gwarancji dla załogi spółki Tauron Serwis; chodzi m.in. o objęcie jej układem zbiorowym pracy.

Nowy zakładowy układ zbiorowy pracy w Tauron Ciepło, który miał ujednolicić warunki płacy i zatrudnienia w poszczególnych zakładach spółki, był negocjowany przez wiele miesięcy. Ostatecznie dokument podpisano we wrześniu ubiegłego roku. "Nie chcemy dopuścić do tego, żeby raptem rok po podpisaniu układu jedna czwarta pracowników naszej spółki utraciła wszystkie uprawnienia zapisane w tym dokumencie" – wskazał przewodniczący zakładowej "S".

Zarząd tłumaczy planowaną reorganizację m.in. chęcią wzmocnienia konkurencyjności firmy. Nowa spółka Tauron Serwis ma być stabilnym i silnym podmiotem, skupiającym skonsolidowane usługi serwisowe na rzecz spółek grupy. Podobnie jak w przypadku większości tego typu spółek serwisowych, będzie ona miała niskie aktywa, niskie koszty ogólne, administracji i finansowania. Niskie koszty stałe działalności nowej spółki mają przełożyć się bezpośrednio na stawkę tzw. roboczogodziny, dzięki czemu ceny jej usług będą konkurencyjne zarówno na rynku zewnętrznym, jak i wewnątrz grupy. Ma to dać spółce Tauron Serwis przewagę rynkową i możliwości rozwoju jej pracownikom - wskazują przedstawiciele zarządu.

Tauron Ciepło - jedna z największych spółek ciepłowniczych w Polsce - zatrudnia w kilku miastach południowej Polski ok. 1650 osób. Spółka jest wiodącym dostawcą ciepła w woj. śląskim. Stuprocentowym właścicielem nowej spółki Tauron Ciepło ma być Tauron Polska Energia. Firma serwisowa ma być częścią podatkowej grupy kapitałowej, jaką jest Tauron.

W skład spółki Tauron Ciepło wchodzą zakłady w Katowicach, Tychach, Bielsku-Białej i Kamiennej Górze oraz Obszar Ciepłowni Lokalnych. Łączna moc cieplna zakładów spółki to ok. 1,1 tys. megawatów, długość sieci ciepłowniczej wynosi ok. 1,1 tys. km. Poprzez blisko 4 tys. węzłów cieplnych firma dostarcza ciepło do ok. 200 tys. gospodarstw domowych, czyli ok. 700 tys. mieszkańców. (PAP)