W czwartkowym referendum Wielka Brytania opowiedziała się za wyjściem z Unii Europejskiej. Poniżej przedstawiamy zestawienie najważniejszych referendów ws. Wspólnoty, zakończonych negatywnym wynikiem.

16 września 1972 roku - Norwegowie zrezygnowali z przystąpienia do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG). Kolejne referendum w tej sprawie zorganizowano w 1994 roku; wynik także był negatywny.

23 lutego 1982 roku - Grenlandczycy, którzy wraz z przystąpieniem Danii w 1973 roku znaleźli się w EWG, zadecydowali o wyjściu ze Wspólnoty.

2 czerwca 1992 roku - Duńczycy odrzucili Traktat z Maastricht oraz przyjęcie wspólnej waluty. Ostatecznie w referendum z 1993 roku zatwierdzili traktat, gdy Kopenhaga uzyskała częściowe wyłączenie swojego kraju spod jego niektórych postanowień, w tym unii walutowej.

Reklama

5-6 grudnia 1992 roku - Szwajcarzy zagłosowali przeciw przystąpieniu ich kraju do zjednoczonej Europy.

28 września 2000 roku - Duńczycy w kolejnym referendum zagłosowali przeciw przyjęciu waluty euro.

4 marca 2001 roku - Szwajcarzy po raz drugi odrzucili możliwość rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych z Brukselą.

7 czerwca 2001 roku - Irlandczycy sprzeciwili się ratyfikacji Traktatu z Nicei. Ostatecznie referendum powtórzono w 2002 roku; wówczas Irlandczycy opowiedzieli się za przyjęciem dokumentu.

14 września 2003 roku - Szwedzi wypowiedzieli się przeciwko przystąpieniu do unii walutowej.

29 maja 2005 roku - Francuzi odrzucili konstytucję Unii Europejskiej.

1 czerwca 2005 roku - Holendrzy wypowiedzieli się przeciwko przyjęciu konstytucji Unii Europejskiej.

12 czerwca 2008 roku - Irlandczycy zadecydowali, że ich kraj nie ratyfikuje Traktatu z Lizbony. Drugie głosowanie - zakończone tym razem wynikiem pozytywnym - odbyło się w 2009 roku.

6 kwietnia 2016 roku - Holendrzy odrzucili w referendum umowę stowarzyszeniową między Unią Europejską a Ukrainą.