Nie ma w tej chwili żadnych przeszkód ku temu, żeby pieniądze wpływały do osób, które złożyły wnioski, bez zbędnej zwłoki - zapewniła we wtorek premier Beata Szydło pytana, dlaczego w niektórych samorządach opóźniają się wypłaty świadczeń z programu 500 plus.

"Zwracam się jako były samorządowiec do moich kolegów samorządowców, żeby się postarali i zgodnie z tym, czego się podjęli, do czego się zobowiązali, po prostu realizowali to świadczenie" - zaapelowała we wtorek Beata Szydło.

"Idą wakacje, szanowni koledzy samorządowcy, trzeba zabezpieczyć rodziny, żeby dzieci mogły skorzystać z tych środków, żeby mogły wyjechać; żeby te pieniądze, które się rodzinom należą, po prostu do nich trafiły" - dodała.

Premier oceniła, że pojawiające się informacje, że są problemy z wypłatami świadczeń i środkami na 500 plus "są informacjami, które ktoś próbuje w niezbyt dobrej wierze budować". Jej zdaniem najlepszym dowodem, że pieniądze na program zabezpieczono, są te wszystkie samorządy, które wypłacają świadczenia na bieżąco.

Szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska wyjaśniła, że jeśli gdziekolwiek w Polsce w tej chwili nie są wypłacane świadczenia z programu 500 plus, to wina nie leży po stronie rządu, który zabezpiecza gminom wystarczające kwoty na wypłaty. "Jeśli są jakiekolwiek opóźnienia - ale przypominam, że gmina ma ten ustawowy trzymiesięczny okres na wydanie decyzji - to opóźnienia są po stronie samorządów. Nigdzie nie zdarzało się tak, że samorząd złożył zapotrzebowanie, a nie otrzymał należnych środków w wysokości przez siebie złożonej" - zapewniła minister rodziny.

Przypomniała, że są gminy, które już w pierwszym tygodniu wypłacały świadczenia, a są i takie, które czekają trzy miesiące. "Są takie, które liczą, że zarobią parę złotych odsetek, gdy te pieniądze poleżą na ich kontach" - powiedziała Rafalska.

Na mocy działającego od 1 kwietnia programu "Rodzina 500 plus" świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie przysługuje, niezależnie od dochodu, na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18 lat. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę (lub 1200 zł dla rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi), wsparcie przysługuje także na pierwsze dziecko w wieku do 18 lat. Świadczenia wypłacane są przez samorządy.

Jeśli poprawnie wypełniony wniosek o świadczenie zostanie złożony do 1 lipca włącznie, pieniądze będą wypłacone z wyrównaniem od kwietnia. Na wydanie pierwszych decyzji gmina ma trzy miesiące.(PAP)