"W szczególnym okresie zwiększonego ruchu granicznego, związanego z planowanym szczytem NATO i Światowymi Dniami Młodzieży, najważniejszym zadaniem polskiej Służby Celnej jest zapewnienie bezpieczeństwa zarówno osób przekraczających granicę, jak i obrotu towarowego z zagranicą, a co za tym idzie podjęcie wzmożonych działań kontrolnych na wszystkich przejściach granicznych w ruchu lądowym, lotniczym, kolejowym i morskim" - wskazano w komunikacie MF.

Podkreślono, że szczyt NATO to z formalnego punktu widzenia spotkanie Rady Północnoatlantyckiej na jej najwyższym szczeblu - szefów państw lub rządów, a na ŚDM może przyjechać do Krakowa nawet 2,5 mln pielgrzymów.

"Taki zwiększony ruch graniczny i możliwość wykorzystania tego przez organizatorów przemytu towarów niebezpiecznych (np. broni), nielegalnej migracji, przemytu towarów bez uiszczenia należności, wymusza potrzebę wzmożonych kontroli" - podało MF. Tymczasem - jak zaznaczono - zadaniem polskiej Służby Celnej na granicach zewnętrznych UE jest m.in. niedopuszczanie do obrotu towarami, które nie spełniają standardów bezpieczeństwa lub naruszają przepisy o ochronie życia i zdrowia ludzi.

Poinformowano, że Służba Celna wzmocniła kontrolę prawidłowości obrotu towarami i technologiami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. W tym zakresie celnicy ściśle współpracują ze Strażą Graniczną.

"W związku z powyższymi działaniami (...) może nastąpić wydłużenie czasu odprawy na granicach. Liczymy na wyrozumiałość ze strony naszych klientów – podwyższenie standardów wspólnego bezpieczeństwa wymaga poniesienia pewnych niedogodności" - zastrzegło MF.

Szczyt NATO, pod przewodnictwem sekretarza generalnego sojuszu Jensa Stoltenberga, odbędzie się 8-9 lipca w Warszawie. Wezmą w nim udział przywódcy państw i rządów 28 krajów członkowskich oraz państw partnerskich. Natomiast Światowe Dni Młodzieży w Krakowie odbędą się w dniach 26-31 lipca. 27 lipca wizytę w Polsce rozpocznie papież Franciszek. (PAP)