Projekt tzw "dużej" ustawy medialnej został w środę wprowadzony do porządku obecnego posiedzenia Sejmu. Wniosek w tej sprawie poparło 235 posłów, przeciw było 212.

Na "dużą" ustawę medialną składają się trzy projekty ustaw autorstwa PiS: o mediach narodowych; o składce audiowizualnej oraz przepisy wprowadzające ustawę o mediach narodowych i ustawę o składce audiowizualnej.

Posłowie najpierw zdecydowali, że będzie jedno głosowanie w sprawie dołączenia do porządku obrad tych trzech poselskich projektów. Następnie większość głosujących opowiedziała się za tym, by Sejm zajął się projektami na obecnym posiedzeniu.

Reklama

Pierwsze czytanie ma odbyć się w czwartek. W debacie każdy klub będzie miał 15 minut, bo klub PiS wycofał wniosek o ograniczenie tego czasu do 10 minut.