Szefostwo Centralnego Biura Śledczego Policji zawiadamia prokuraturę po Kontrwywiadzie RMF FM. Konrad Lassota - jeden z kelnerów, którzy podsłuchiwali polityków i biznesmenów w warszawskich restauracjach - oskarżył w programie policję o groźby podczas przesłuchań i wymuszanie zeznań przez funkcjonariuszy.

Zawiadomienie CBŚP dotyczy składania fałszywych zeznań, jak również kierowania gróźb przez policjantów. "Mężczyzna ten zgłosił się dobrowolnie do organów ścigania. Miał - na własną prośbę - przyznaną policyjną ochronę, bowiem obawiał się o własne życie ze względu na charakter sprawy, w której składał wyjaśnienia. Również na własną prośbę z tej ochrony po 11 dniach zrezygnował" - mówi Agnieszka Hamelusz z CBŚP.

CBŚP zaznacza, że mężczyzna nigdy nie informował o rzekomym zastraszaniu go przez policjantów czy nakłanianiu go do składania określonych wyjaśnień.