Uczestnicy kończącego się dziś w Watykanie synodu biskupów apelują o pokój i pojednanie na Bliskim Wschodzie oraz w krajach Afryki i na Ukrainie.

Głównym tematem synodu było powołanie oraz rola rodziny w Kościele i świecie współczesnym. Dlatego też w końcowej deklaracji biskupi zapewniają o swojej solidarności przede wszystkim rodziny
"To one - piszą biskupi - od lat padają ofiarą krwawych konfliktów i niesłychanego okrucieństwa, co zmusiło tysiące rodzin do porzucenia swoich domostw. Jest to pogwałcenie podstawowych praw i godności człowieka, stąd apel: koniec z przemocą, z terroryzmem, ze zniszczeniami i prześladowaniami". Sygnatariusze deklaracji wyrażają wdzięczność krajom, które udzielają gościny uchodźcom, poczynając od Jordanii, Libanu i Turcji, a wspólnotę międzynarodową wzywają do rozwiązania tego problemu na drodze dialogu.
"Myślami i modlitwą obejmujemy też rodziny znajdujące się w podobnym położeniu w innych częściach świata, przede wszystkim w Afryce i na Ukrainie"- kończą swą deklarację biskupi zebrani w Watykanie.