Jeszcze jest czas na pobranie zaświadczenia o prawie do głosowania. Każdy, kto 25 października będzie poza swoim miejscem stałego zamieszkania, a chce wziąć udział w wyborach, powinien zabrać ze sobą zaświadczenie. Dokument wydaje urząd gminy.

Głosowanie na podstawie zaświadczenia jest wygodne i coraz bardziej popularne - przyznaje szefowa Krajowego Biura Wyborczego Beata Tokaj. Dokument uprawnia do udziału w wyborach w dowolnym obwodzie głosowania, i to zarówno w kraju, jak i za granicą.

Zaświadczenia o prawie do głosowania będą wydawane do piątku 23 października.

Natomiast dzisiaj upływa termin dopisywania się do spisu wyborców. Jeżeli ktoś chce głosować w innym miejscu niż do tej pory, jeszcze tylko dziś może zgłosić się w tej sprawie do urzędu gminy.