Sto tysięcy euro premii czeka na młodych rolników poniżej 41-ego roku życia. Od dziś mogą składać wnioski o przyznanie funduszy na rozwój gospodarstw do oddziałów terenowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wsparcie z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich będzie przyznane 30 tysiącom producentów żywności.

Prezes ARiMR Andrzej Gross zaznacza, że fundusze mają wspomóc rozwój małych i średnich gospodarstw rodzinnych. Młodzież może dzięki nim inwestować w sprzęt oraz unowocześnienie i wyposażenie budynków inwentarskich.

Ubiegający się o wsparcie rolnicy muszą spełniać kilka kryteriów. Oprócz stosownego wieku, muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe, a także, po raz pierwszy rozpoczynać kierowanie gospodarstwem.

Minister rolnictwa Marek Sawicki wylicza, że młodzież stanowi dziś 15 procent ogółu rolników w kraju. Z tego względu może ona liczyć na szerokie wsparcie z funduszy unijnych, Oprócz pieniędzy na modernizację, chodzi tez o dopłaty do pierwszych pięćdziesięciu hektarów upraw w wysokości 62 euro za hektar. Stosowne wnioski należy złożyć do 2 września.

W ciągu sześcioletniego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich młodzi rolnicy w Polsce otrzymają na rozwój 718 milionów euro.