Przedstawiciele służb mundurowych: policjanci, strażnicy więzienni, strażacy, pracownicy cywilni BOR, strażnicy graniczni i celnicy domagają się zrealizowania obietnic sprzed niespełna 5 lat dotyczących podwyżek. W pikiecie uczestniczy kilka tysięcy osób.

Wiceprzewodniczący Niezależnego Związku Zawodowego Policjantów Tomasz Krzemieński powiedział IAR, że chodzi o waloryzację płac i nową ustawę modernizacyjną, która również powinna uwzględniać wynagrodzenia. Przypomniał, że podwyżki obiecywał jeszcze premier Donald Tusk. W 2011 roku mówił o podwyżce do końca kadencji tego parlamentu, tymczasem nic nie zapowiada spełnienia tej obietnicy w terminie. Dlatego związkowcy chcą przypomnieć rządowi o swych sprawach.

Związki rozmawiają z rządem w ramach Forum Dialogu Społecznego. Na ostatnim spotkaniu szefowa MSW Teresa Piotrowska zapewniła, że planowane są podwyżki pensji dla służb mundurowych. Związki jednak żądają konkretnych rozwiązań. Tomasz Krzemieński obawia się, że podwyżki mogą okazać się symboliczne - po kilkadziesiąt złotych. MSW obiecało przedstawić konkretne rozwiązania w ciągu kilku tygodni.

ReklamaZwiązki domagają się także wprowadzenia 90-dniowego okresu pełnopłatnych zwolnień lekarskich. Chcą także włączenia funkcjonariuszy służby celnej do zaopatrzeniowego systemu emerytalnego.